w

AEO i procedura uproszczona dla eksporterów i importerów – warsztaty

AEO i procedura uproszczona dla eksporterów i importerów - warsztaty 7

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone dla przedsiębiorców, których profil działalności jest powiązany z wymianą towarową poza obszarem Unii Europejskiej:

  • dla dotychczas nie korzystających z ułatwień celnych, rozważających wystąpienie o pozwolenia AEO, procedurę uproszczoną,
  • a także dla posiadających stosowne pozwolenia lub korzystających z procedury uproszczonej w ramach pozwolenia agencji celnej (przygotowanie do ponownego audytu, procedury naprawcze).

Profil szkolenia uwzględnia przede wszystkim importerów i eksporterów jako uczestników bezpiecznego łańcucha dostaw.

Udział w warsztatach umożliwi uczestnikom uzyskanie następujących korzyści:

  • zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu skutecznego ubiegania się o ułatwienia celne,
  • zdobycie umiejętności identyfikowania ryzyk celnych, badania ich istotności dla swojej firmy, planowania i budowania procedur pozwalających na ubieganie się i utrzymanie ułatwień celnych,
  • rozwinięcie umiejętności współdziałania w ramach różnych zespołów np. księgowość, produkcja, magazyny, biuro eksportu, importu, zarząd.

Metody szkoleniowe:mini wykłady, mini testy, prezentacja multimedialna, ćwiczenia warsztatowe, studium przypadków.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel 🙂

PROGRAM SZKOLENIA

Na szkoleniu zostaną omówione między innymi kryteria i wymogi jakie powinna spełniać osoba ubiegająca się o wydanie świadectwa AEOS i AEOF, katalog ryzyk celnych i budowa procedur dot. AEO i procedur uproszczonych.

Z pełnym programem oraz wszystkimi informacjami na temat szkolenia mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie internetowej: https://www.jgt.pl/szkolenia,aeo-i-procedury-uproszczone-aec.html

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi 24

Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi

System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów e-Przewóz - zgłoszenia SENT. Warsztaty komputerowe. 25

System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów e-Przewóz – zgłoszenia SENT. Warsztaty komputerowe.