w

Akredytacja laboratorium: Szkoła analiz klasycznych w badaniach środowiskowych

szkolenie on-line

Akredytacja laboratorium: Szkoła analiz klasycznych w badaniach środowiskowych 7
A blond medical or scientific researcher or doctor using looking at a clear solution in a laboratory with her Asian female colleague out of focus behind her.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom kompletnej wiedzy z obszaru zarządzania jakością w laboratorium dotyczącej badań w obszarze próbek środowiskowych w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO /IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, dokumentów PCA oraz aktualnych przepisów prawa.

Do kogo skierowane jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do personelu laboratorium odpowiedzialnego za obsługę klienta, przegląd zleceń, wykonywanie badań w tym nadzór nad wyposażeniem oraz zapewnienie spójności pomiarowej, sporządzanie raportów z badań w tym stwierdzenie zgodności z wymaganiami, realizację potwierdzenia ważności wyników badań oraz weryfikację metod badawczych. Będzie doskonałym szkoleniem doskonalącym dla audytorów wewnętrznych w obszarze technicznym.
Czas trwania szkolenia:
1 dzień; 9:00-17:00 (8 godzin zajęć)
Koszt szkolenia
Zgłoszenia 14 dni przed szkoleniem: 400,00 zł/os. netto (492,00 zł/os. brutto)
Zgłoszenie w późniejszym terminie: 450,00 zł/ os. netto (553,50 zł/ os. brutto)

Program szkolenia

  1. Ogólne omówienie wymagań dotyczących zasobów oraz procesów w odniesieniu do analiz klasycznych wykonywanych w wodach i ściekach wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 
  2. Wymagania Rozporządzeń Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Zdrowia w odniesieniu do badań wód i ścieków – zmiany w odniesieniu do wyboru właściwej metody badawczej oraz zakresów badań
  3. Omówienie znowelizowanych dokumentów PCA –DA-02, DA-05, DA-06, DA-08, DAB-07
  4. Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 5815-1:2019 Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n dniach (BZTn) – porównanie wymagań w odniesieniu do nieaktualnej normy PN-EN 1899-2:2002
  5. Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem używanym w analizach klasycznych wód i ścieków 
  6. Zapewnienie spójności pomiarowej w analizach klasycznych wód i ścieków
  7. Potwierdzenie ważności wyników badań w analizach klasycznych wód i ścieków, omówienie programów wewnętrznego potwierdzenia ważności wyników wraz kryteriami oceny oraz oceną ryzyka
  8. W jaki sposób przygotować Programy badań PT/ILC z uwzględnieniem wymagań znowelizowanego dokumentu DA-05
  9. Dyskusja, podsumowanie

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON

Dodane przez Katarzyna Owczarczak

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o. jest obecnie jedną z czołowych polskich firm konsultingowych na rynku. Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi konsultantów, trenerów i ekspertów realizujemy nawet najbardziej złożone projekty, wymagające ogromnej wiedzy i doświadczenia, zasobów ekonomicznych i intelektualnych, co niewątpliwie stanowi o naszej przewadze nad konkurencją.

Dodaj komentarz

System zarządzania jakością w laboratorium: ryzyko i szanse 25

System zarządzania jakością w laboratorium: ryzyko i szanse

Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi 26

Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi