w

Asertywność jako kompetencja zawodowa – warsztaty

Asertywność jako kompetencja zawodowa - warsztaty 7
business competition two vs two

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie online odbywa się w trybie online, bez konieczności spotykania się, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce 🙂

Asertywność to element komunikacji, który często wpływa nie tylko na jakość naszych relacji z innymi, ale również na nasze samopoczucie i pewność siebie w kontaktach zawodowych. Powszechnie uważa się, że asertywność, to umiejętność mówienia „nie” – tymczasem jest to zagadnienie znacznie szersze, a przede wszystkim jest to umiejętność wyrażania własnego zdania i postaw w sposób nie naruszających cudzych granic, wyrażania krytyki, ale również jej przyjmowania. Asertywność jest narzędziem budującym relacje z innymi, wzbudzającym zaufanie i szacunek wśród członków zespołu, współpracowników i Klientów.

Szkolenie kierujemy do wszystkich osób, które chciałaby popracować nad zwiększeniem własnej asertywoności, poprawić umiejętność wyrażania własnego zadania w różnych, niejednokrotnie trudnych sytuacjach w życiu zadowowym i prywatnym, w taki sposób, by budować wokół siebie atmosferę zaufania, budować dobre relacje i jednocześnie zachować i chronić swoje granice i swoje potrzeby.

Grupa docelowa: pracownicy firm i instytucji, osoby pracujące z zespołach, prowadzące spotkania z kontrahentami, klientami, dostawcami, pracownikami, specjalisci z różnych branż, kierownicy liniowi.

Cele szkolenia:

 • trening asertywności,
 • dostrzeżenie roli asertywności w życiu zawodowym,
 • zrozumienie asertywności w kontekście posiadanych umiejętności,
 • wzmocnienie umiejętności egzekwowania poleceń,
 • wzmocnienie umiejętności komunikowania własnych potrzeb,
 • przedstawienie roli asertywności w procesie zarządzania zespołem, współpracy z kontrahentami, dostawcami, klientami,
 • budowanie postawy autentyczności i spójności w biznesie.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • różnicach między bierną agresją a asertywnością,
 • sposobach egzekwowania poleceń i próśb,
 • sposobach wyznaczania własnych granic,
 • zasadach dotyczących budowania komfortu i pewności siebie w relacjach z innymi.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • mówienia o swoich zaletach,
 • konstruktywnego wyrażania emocji w pracy (w stosunku do przełożonych i podwładnych),
 • przyjmowania krytyki i radzenia sobie z nią,
 • asertywnej odmowy,
 • rozpoznania biernej agresji lub postawy uległości,
 • proszenia o pomoc w sytuacjach zawodowych i poszukiwania wsparcia w trudnościach,
 • przyjmowania pochwał,
 • rozpoznania manipulacji i przeciwdziałania jej,
 • reagowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Metody szkoleniowe:

 • zasada 80/20 (zajęcia praktyczne / zajęcia teoretyczne),
 • ćwiczenia praktyczne,
 • wykład z prezentacją multimedialną,
 • rozmowa moderowana/ dyskusja,
 • warsztaty w grupach,
 • symulacje.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Komunikacja interpersonalna - warsztaty 23

Komunikacja interpersonalna – warsztaty

Trening radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy 24

Trening radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy