w ,

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301

szkolenie on-line

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 7
Let our team help your business to success...

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów. Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów
w przedsiębiorstwie. Pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, realizacji i dokumentowania wyników auditów wewnętrznych ISO 22301.

Do kogo skierowane jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do kandydatów
na Auditorów Wewnętrznych, a także do wszystkich
osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny Systemów Zarządzania Ciągłością Działania. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego ISO 22301.
Czas trwania szkolenia:
2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Koszt szkolenia
Zgłoszenia 14 dni przed szkoleniem: 700,00 zł/os. netto (861,00 zł/os. brutto)
Zgłoszenie w późniejszym terminie: 790,00 zł/ os. netto (971,70 zł/ os. brutto)
Cena szkolenia zawiera:
 • Przeprowadzenie egzaminu
 • Certyfikat Auditora Wewnętrznego języku polskim i angielskim (w przypadku pozytywnie zaliczonego egzaminu)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. System Zarządzania Ciągłością Działania zgodny z wymaganiami normy ISO 22301
  • Elementy Systemu Zarządzania Ciągłością Działania według normy ISO 22301
  • Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań normy ISO 22301
 3. Audit – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
  • Cele auditu
  • Rodzaje auditów
 4. Planowanie i przygotowanie auditu
  • Kryteria i zakres auditu
  • Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
  • Ćwiczenia praktyczne
 5. Przeprowadzenie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu
  • Komunikacja auditor – audytowany
  • Zbieranie obiektywnych dowodów
  • Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
  • Ćwiczenia praktyczne
 6. Dokumentowanie wyników auditu
  • Umiejętne formułowanie niezgodności
  • Dokumentowanie niezgodności
  • Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
  • Podsumowanie wyników auditu – Raport z auditu.
  • Ćwiczenia praktyczne
 7. Skuteczne działania poauditowe
  • Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących
  • Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności
  • Definiowanie działań korygujących
  • Ocena skuteczności działań
  • Ćwiczenia praktyczne
 8. Dyskusja, podsumowanie
 9. Egzamin końcowy

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON

Dodane przez Katarzyna Owczarczak

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o. jest obecnie jedną z czołowych polskich firm konsultingowych na rynku. Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi konsultantów, trenerów i ekspertów realizujemy nawet najbardziej złożone projekty, wymagające ogromnej wiedzy i doświadczenia, zasobów ekonomicznych i intelektualnych, co niewątpliwie stanowi o naszej przewadze nad konkurencją.

Dodaj komentarz

Ochrona danych osobowych – praktyczne podejście zgodne z Rozporządzeniem RODO 24

Ochrona danych osobowych – praktyczne podejście zgodne z Rozporządzeniem RODO

Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania 25

Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania