w

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2018

1060 zł netto

Profil uczestników:

Na szkolenie zapraszamy szczególnie kandydatów na auditorów wewnętrznych, osoby  zarządzające systemem zarządzania energią, oraz osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Cel szkolenia:

Podczas szkolenia omówiona zostanie rola i znaczenie auditów wewnętrznych. Uczestnicy będą mogli nabyć nowe lub doskonalić posiadane umiejętności auditorskie oraz wymienić doświadczenia.

Program szkolenia:

  • Rola i znaczenie auditów wewnętrznych w systemie zarządzania energią
  • Wymagania normy ISO 50001:2018  w kontekście planowanych audytów wewnętrznych
  • Ogólne wytyczne dotyczące prowadzenia auditów według  wymagań normy ISO 19011:2018
  • Realizacja auditów wewnętrznych w systemie zarządzania energią
  • Cykl PDCA w planowaniu i realizacji auditów wewnętrznych
  • Zarządzanie programami auditów wewnętrznych i ich dokumentowanie – cel i kryteria auditu
  • Identyfikowanie i oszacowanie ryzyk związanych z realizacją programów auditów w kontekście wpływ na osiągnięcie celów  w realizowanych auditach
  • Dobór auditorów do auditów wewnętrznych (kompetencje, umiejętności komunikacyjne, praca zespołowa)
  • Dokumentowanie auditów
  • Działania poauditowe związane z prowadzonymi auditami

Forma szkolenia: wykłady, ćwiczenia, dyskusja

W cenę wliczono: materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch, przerwy kawowe

Miejsce szkolenia i czas szkolenia: Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta. Szkolenie 2-dniowe, 16 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 1060 zł netto.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

DQS Polska sp. z o.o.

Dodane przez Renata Gibas

DQS Polska sp. z o.o. jest licencjonowaną jednostką certyfikującą, która rozpoczęła swoją działalność 2 kwietnia 2001 roku. Należy do Grupy DQS. Korzystając z know-how DQS Holding GmbH doskonalimy i rozwijamy usługi w zakresie oceny systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem oraz innych systemów zarządzania. Prowadząc oceny systemów zarządzania DQS odnosi się do indywidualnych potrzeb klientów, oferując certyfikaty uznane na rynku krajowym i międzynarodowym.

Dodaj komentarz

Ocena ryzyka zakupu sfałszowanych surowców – DNV GL

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015