w

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001

szkolenie on-line

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 7

Cel szkolenia

Przygotowanie do planowania, prowadzenia i dokumentowania skutecznych auditów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 w organizacji. Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przeprowadzania auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwie.

Do kogo skierowane jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Auditorów Wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania środowiskowego. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego ISO 14001.
Czas trwania szkolenia:
2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Koszt szkolenia
Zgłoszenia 14 dni przed szkoleniem: 600,00 zł/os. netto (738,00 zł/os. brutto)
Zgłoszenie w późniejszym terminie: 690,00 zł/ os. netto (848,70 zł/ os. brutto)
Cena szkolenia zawiera:
 • Przeprowadzenie egzaminu
 • Certyfikat Auditora Wewnętrznego języku polskim i angielskim (w przypadku pozytywnie zaliczonego egzaminu)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Omówienie systemu zarządzania środowiskowego
  • Struktura normy ISO 14001
  • Definicje
  • Podejście procesowe i podejście odnoszące się do ryzyka i szans
  • Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego
  • Planowanie, monitorowanie i doskonalenie systemu
  • Ćwiczenia praktyczne
 3. Ustawodawstwo dotyczące ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej
 4. Audity – informacje ogólne

  • Cele auditu
  • Rodzaje auditów
 5. Planowanie i przygotowanie auditu

  • Kryteria i zakres auditu
  • Dobór zespołu auditorów
  • uwzględnienie w ramach auditów podejścia procesowego i podejścia odnoszącego się do ryzyka i szans
  • Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
  • Ćwiczenia praktyczne
 6. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu
  • Techniki audytowania
  • Obiektywne dowody
  • Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
  • Ćwiczenia praktyczne
 7. Dokumentowanie wyników auditu

  • Umiejętne formułowanie niezgodności
  • Dokumentowanie niezgodności
  • Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
  • Podsumowanie wyników auditu – Raport z auditu
  • Ćwiczenia praktyczne
 8. Skuteczne działania poauditowe

  • Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących
  • Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności
  • Definiowanie działań korygujących
  • Ocena skuteczności działań
  • Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia
  • Ćwiczenia praktyczne
 9. Dyskusja, podsumowanie
 10. Egzamin końcowy

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON

Dodane przez Katarzyna Owczarczak

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o. jest obecnie jedną z czołowych polskich firm konsultingowych na rynku. Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi konsultantów, trenerów i ekspertów realizujemy nawet najbardziej złożone projekty, wymagające ogromnej wiedzy i doświadczenia, zasobów ekonomicznych i intelektualnych, co niewątpliwie stanowi o naszej przewadze nad konkurencją.

Dodaj komentarz

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w obowiązującej ustawie i w nowym Prawie zamówień publicznych 23

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w obowiązującej ustawie i w nowym Prawie zamówień publicznych

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP ISO 45001 24

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP ISO 45001