w

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015

Profil uczestników:

Na szkolenie zapraszamy osoby związane z  utrzymaniem oraz nadzorowaniem systemu zarządzania środowiskowego, a w szczególności osób zarządzających programem auditów w organizacji, osób zainteresowanych prowadzeniem audytów wewnętrznych oraz pragnących poszerzyć dotychczasową swoją wiedzę w tym zakresie.

Cel szkolenia:

Uczestnicy będą mogli nabyć nowe lub doskonalić dotychczasowe posiadane umiejętności auditorskie oraz wymienić doświadczenia. Podczas szkolenia omówiona zostanie rola i znaczenie auditów wewnętrznych w obszarze zarządzania środowiskowego. Zostaną omówione uwarunkowania związane funkcjonowaniem systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami ISO 14001.

Program szkolenia:

  • Wymagania normy ISO 14001:2015 w zakresie prowadzenia auditów wewnętrznych
  • Wymagania normy ISO 19011:2018-08 w zakresie prowadzenia auditów wewnętrznych
  • Ustanawianie, wdrażanie i utrzymanie programów auditów wewnętrznych
  • proces auditu wewnętrznego (planowanie auditu wewnętrznego, program auditów niezgodności a spostrzeżenia, dowody z auditu,komunikowanie wyników auditu dokumentowanie wyników auditu)
  • Zastosowanie metod auditowych w działaniach auditowych
  • Rola auditora wiodącego w zespole auditorskim
  • Działania poauditowe

Forma szkolenia: wykłady, ćwiczenia, dyskusja

W cenę wliczono: materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch, przerwy kawowe

Miejsce szkolenia i czas szkolenia: Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta. Szkolenie 2-dniowe, 16 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 1060 zł netto.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

DQS Polska sp. z o.o.

Dodane przez Renata Gibas

DQS Polska sp. z o.o. jest licencjonowaną jednostką certyfikującą, która rozpoczęła swoją działalność 2 kwietnia 2001 roku. Należy do Grupy DQS. Korzystając z know-how DQS Holding GmbH doskonalimy i rozwijamy usługi w zakresie oceny systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem oraz innych systemów zarządzania. Prowadząc oceny systemów zarządzania DQS odnosi się do indywidualnych potrzeb klientów, oferując certyfikaty uznane na rynku krajowym i międzynarodowym.

Dodaj komentarz

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2018

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2018

Audytor Wewnętrzny ISO 9001 2015

Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015