w ,

Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami – warsztaty praktyczne

Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami - warsztaty praktyczne 7

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie aktualnie odbywa się w tybie online, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą rówież widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel 🙂

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników aspektami prawnymi analizy stanu prawnego nieruchomości, a tym samym wskazanie, jakie problemy mogą dotyczyć nieruchomości, jak je prawidłowo identyfikować i przewidywać oraz jakie są prawnie dopuszczalne sposoby ich niwelacji.

Szkolenie ma zadanie przygotować uczestników do pracy z dokumentami dotyczącymi nieruchomości oraz sprawnego poruszania się w ramach systemu prawa dotyczącego obrotu nieruchomościami.W trakcie szkolenia zostaną omówione i przeanalizowane m.in zagadnienia związane z:

  • regulacją stanu prawnego nieruchomości,
  • interpretacją zapisów w księgach wieczystych i ryzyka z tym związane,
  • administracyjne ograniczenia związane w inwestycjami na nieruchomości,
  • problematyczne kwestie przy przenoszeniu własności.

Metody szkoleniowe:

  • warsztaty na konkretnym przykładzie,
  • mini wykład,
  • dyskusja – wymiana doświadczeń.

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego oraz nieruchomości. Prawnik, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Zajmuje się kompleksową obsługą kontraktów budowlanych, reprezentuje firmy z branży budowlanej w sporach dotyczących wykonawstwa robót, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy, prowadzi liczne szkolenia.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Raportowanie w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) - szkolenie warsztatowe 24

Raportowanie w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) – szkolenie warsztatowe

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego - warsztaty 25

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego – warsztaty