w ,

Audytor Wewnętrzny Systemu Bezpieczeństwa Informacji ISO / IEC 27001

szkolenie on-line

Audytor Wewnętrzny Systemu Bezpieczeństwa Informacji ISO / IEC 27001 7

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia audytów
oraz przygotowanie przyszłych audytorów wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia audytów w przedsiębiorstwie. Zapewnienie niezbędnych kompetencji do realizowania przez organizację audytów wewnętrznych w celu samooceny zgodności z wymaganiami
i skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO 27001.

Do kogo skierowane jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Audytorów Wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego ISO/ IEC 27001.

Czas trwania szkolenia:
2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)

Koszt szkolenia
Zgłoszenia 14 dni przed szkoleniem: 600,00 zł/os. netto (738,00 zł/os. brutto)
Zgłoszenie w późniejszym terminie: 690,00 zł/ os. netto (848,70 zł/ os. brutto)

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu
 • Certyfikat Auditora Wewnętrznego języku polskim i angielskim (w przypadku pozytywnie zaliczonego egzaminu)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami normy ISO/ IEC 27001
  • Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań normy ISO/ IEC 27001 oraz zastosowań wytycznych nomy ISO/ IEC 27002
 3. Audyt – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Cele audytu
  • Rodzaje audytów
  • Planowanie i przygotowanie audytu
   • kryteria i zakres audytu
   • istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
   • ćwiczenia praktyczne
  • Przeprowadzenie audytu – zasady prowadzenia badania na miejscu
   • obiektywne dowody
   • określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
   • ćwiczenia praktyczne
  • Dokumentowanie wyników audytu
   • umiejętne formułowanie niezgodności
   • dokumentowanie niezgodności
   • wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
   • podsumowanie wyników audytu – Raport z audytu
   • ćwiczenia praktyczne
  • Skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze
   • odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korygujących/ zapobiegawczych będących wynikiem audytu wewnętrznego
   • istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności oraz potencjalnych przyczyn niezgodności
   • definiowanie działań korygujących i/ lub zapobiegawczych
   • ocena skuteczności działań
   • ćwiczenia praktyczne
 4. Dyskusja, podsumowanie
 5. Egzamin końcowy

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON

Dodane przez Katarzyna Owczarczak

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o. jest obecnie jedną z czołowych polskich firm konsultingowych na rynku. Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi konsultantów, trenerów i ekspertów realizujemy nawet najbardziej złożone projekty, wymagające ogromnej wiedzy i doświadczenia, zasobów ekonomicznych i intelektualnych, co niewątpliwie stanowi o naszej przewadze nad konkurencją.

Dodaj komentarz

Dokumentowanie i wdrażanie Systemu Zarządzania BHP zgodnego z ISO 45001 19

Dokumentowanie i wdrażanie Systemu Zarządzania BHP zgodnego z ISO 45001

Inspektor Ochrony Danych – rola i zadania w myśl Rozporządzenia RODO 20

Inspektor Ochrony Danych – rola i zadania w myśl Rozporządzenia RODO