w

Sympozjum: Bezpieczne zarządzanie pracą w laboratorium

stacjonarne oraz on-line

Sympozjum: Bezpieczne zarządzanie pracą w laboratorium 7

Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Group przy współpracy z „ESTILAQ” pod honorowym patronatem Głównego Urzędu Miar oraz Perlan Technologies Sp. z o.o., zaprasza wszystkie osoby związane z branżą laboratoryjną na trzydniowe sympozjum w Sypniewie. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie szeroko pojęte zapewnienie bezpieczeństwa w zarządzaniu pracą laboratorium z uwzględnieniem obszaru systemowego oraz technicznego.

Termin realizacji: 16-18.09.2020

Lokalizacja: “Hotel Sypniewo” Sypniewo, Margonin 64-830 lub transmisja on-line

Patronat: Główny Urząd Miar; Perlan Technologies Sp. z o.o.

Koszt udziału:

  • Udział stacjonarny – 700.00 zł netto
  • Udział on-line – 500.00 zł netto

Cena udziału stacjonarnego obejmuje:
udział w szkoleniu i warsztatach, obiad, serwis kawowy, materiały szkoleniowe, certyfikaty

PROGRAM

Dzień I: 16.09.2020

od 15:00 Rejestracja uczestników
19:00 Uroczysta kolacja

Dzień II: 17.09.2020

09:00 Rozpoczęcie Sympozjum
09:15 – 09:45 Bezpieczeństwo informacji w laboratorium badawczym – Rafał Malon (Malon Group Sp. z o.o.)
09:45 – 10:15 Bezstronność i poufność – obowiązki i konsekwencje wszystkich zaangażowanych stron jednostki organizacyjnej
10:15 – 10:45 Pozyskiwanie funduszy unijnych na rozwój działalności laboratoryjnej – Katarzyna Kozłowska (Gorzowski Ośrodek Technologiczny)
10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 11:30 Najczęściej popełnianymi błędami w analizie wielopierwiastkowej albo interferencje w ICP-OES lub MS – prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz (UAM w Poznaniu wydział Chemii)
11:30 – 12:00 Zapewnienie Spójności pomiarowej w odniesieniu do znowelizowanego dokumentu PCA DA-06 oraz normy akredytacyjnej – prof. dr hab. Ewa Bulska (UW Wydział Chemii)
12:00 – 12:50 Przygotowanie próbek do analiz instrumentalnych (przygotowanie do analiz pierwiastkowych raz chromatograficznych) – Monika Stochaj-Yamani (Perlan Technologies Sp. z o.o.)
12:50 – 13:30 Techniki analizy pierwiastkowej – rozwiązania szyte na miarę potrzeb laboratoriów – Paulina Zych-Murawska (Perlan Technologies Sp. z o.o.)
13:30 – 14:00 Obiad
14:00 – 14:30 Chromatografia cieczowa oraz gazowa (Perlan Technologies Sp. z o.o.)
14:30 – 14:45 Dostępność matrycowych materiałów odniesienia w badaniach realizowanych w obszarach prawnie regulowanych – Ewelina Siwek (ESTILAQ)
14:45 – 15:00 Portfolio GUM w obszarze materiałów odniesienia – dr Anna Pietrzak (GUM Warszawa)
15:00-16:00 Możliwości i kierunki rozwoju techniki ICP-MS – w ramach tematu pokaz MassHuntera – Paulina Zych-Murawska (Perlan Technologies Sp. z o.o.)
16:00 – 16:15 Przerwa kawowa
16:15 – 17:45 Role zespołowe – czy analiza ról zespołowych, może stanowić klucz do zbudowania trwałego zespołu – Maciej Nowak (Poznański Park Naukowo Technologiczny)
19:00 Kolacja grillowa z dyskoteką
Dzień III: 18.09.2020
09:00 – 09:30 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – przegląd wymagań w odniesieniu pobierania próbek – Radosław Dubieński (Jars S.A)
09:30 – 10:00 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – przegląd wymagań w odniesieniu pobierania próbek – Radosław Dubieński (Jars S.A)
10:00 – 10:30 Badania odpadów – kluczowe aspekty podczas wyboru kompetentnego laboratorium
10:30 – 11:00 Badania biegłości kluczowym narzędziem potwierdzenia ważności wyników laboratoryjnych. Omówienie wymagań normy akredytacyjnej oraz znowelizowanego dokumentu DA-05 “Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości” – Ewelina Siwek
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 11:30 Zastosowanie systemu “LabControl” klasy LIMS do zarządzania danymi w laboratoriach oraz działach kontroli jakości – Marta Krugły (Lab Control)
11:30 – 12:00 Nowoczesne rozwiązania w analizie przepływowej. Oferta firmy ANITEPO – Dariusz Guzmański (ANITEPO Sp. z o.o.)
12:30 – 13:00 Bezpieczeństwo pracy w laboratoriach Uczelni Wyższych, narażenie na czynniki biologiczne – prof. Piotr Klimaszczyk (UAM Wydział Biologii, Zakład Ochrony Wód)
13:00 – 13:45 Prezentacja wystawców
13:45 – 14:00 Podsumowanie z dyskusją
14:00 Zakończenie
14:15 Obiad

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON

Dodane przez Katarzyna Owczarczak

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o. jest obecnie jedną z czołowych polskich firm konsultingowych na rynku. Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi konsultantów, trenerów i ekspertów realizujemy nawet najbardziej złożone projekty, wymagające ogromnej wiedzy i doświadczenia, zasobów ekonomicznych i intelektualnych, co niewątpliwie stanowi o naszej przewadze nad konkurencją.

Dodaj komentarz

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP ISO 45001 25

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP ISO 45001

Etykietowanie FSC - korzystania ze znaków towarowych FSC 26

Etykietowanie FSC – korzystania ze znaków towarowych FSC