w

BM5 – Dobra Praktyka Dystrybucyjna w farmacji

BM5 - Dobra Praktyka Dystrybucyjna w farmacji
BM5 - Dobra Praktyka Dystrybucyjna w farmacji

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wymaganiami standardu GDP oraz ich interpretacją.

Profil uczestnika:

Przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy produktami leczniczymi; pracownicy firm transportowych produktów leczniczych (obejmuje transport drogowy, lotniczy, morski oraz kolejowy), firm spedycyjnych zajmujących się organizacją transportu produktów leczniczych, firm posiadających magazyny produktów leczniczych oraz firm zajmujących się kompletacją i przygotowaniem wysyłek produktów leczniczych; osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • zarządzanie jakością w ramach GDP;
 • wymagania dobrych praktyk dystrybucyjnych (GDP) w przemyśle farmaceutycznym:
  • personel,
  • pomieszczenia i sprzęt,
  • nadzór nad dokumentacją,
  • branżowe czynności operacyjne,
  • skargi, zwroty, podejrzenia fałszowania produktów leczniczych i wycofanie produktów leczniczych,
  • kontrole wewnętrzne (audity),
  • magazynowanie i transport.
 • ćwiczenia.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

 • 999 PLN netto
 • 899 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Dodane przez Anna Żukowska

Jesteśmy firmą stosującą interdyscyplinarne podejście do wszelkich zagadnień, dzięki temu możemy proponować naszym partnerom biznesowym skuteczne i kompleksowe rozwiązania gwarantujące ich sukces. Poszukiwanie takich rozwiązań jest dla nas niezwykle istotne i inspirujące, to właśnie dzięki naszym klientom możemy doskonalić nasze procesy i co najważniejsze tworzyć nowe standardy współpracy w oparciu o nowe wyzwania, jakie stawia przed nami rynek.

Dodaj komentarz

Plany kontroli - tworzenie, weryfikowanie, nadzorowanie - szkolenia dla firm

Plany kontroli – tworzenie, weryfikowanie, nadzorowanie – szkolenia dla firm

Wymagania prawne dotyczące opakowań i materiałów do kontaktu z żywnością

Wymagania prawne dotyczące opakowań i materiałów do kontaktu z żywnością