w ,

Budowanie świadomości jakościowej w firmie produkcyjnej

Budowanie świadomości jakościowej w firmie produkcyjnej
Budowanie świadomości jakościowej w firmie produkcyjnej

CELE SZKOLENIA

 • Budowanie i wzmocnienie świadomości jakościowej w firmie produkcyjnej
 • Właściwe usytuowanie procesów i działań związanych z zapewnieniem jakości w organizacji
 • Poprawa organizacji laboratoriów jakości oraz obszarów odpowiedzialnych za jakość
 • Podniesienie kwalifikacji uczestników szkolenia w gromadzeniu i analizowaniu danych jakościowych
 • Ukształtowanie niezbędnej wiedzy wymaganej przez klientów i jednostki certyfikujące

PROGRAM I ĆWICZENIA

 1. Rola świadomości jakościowej w organizacji. Pojęciejakości, polityka jakości.
 2. System zarządzania jakością i rolanajwyższego kierownictwa w kreowaniu i utrzymaniu jakości.
 3. Podejście procesowe astruktura hierarchiczna. Metody opisu procesu.
 4. Kontrola jakości, sterowanie jakością a zarządzaniejakością.
 5. Koszty złej jakości(reklamacje, eskalacja, ciągłość dostaw, działania korekcyjne i korygujące,koszty i kary umowne, ocena klienta.
 6. Wymagania klienta (źródła,sposoby dokumentowania, ważność wymagań, sposób przechowywania i udostępnianiawymagań).
 7. Dokumenty jakościowe (plankontrolny, instrukcja, procedura, formularz, raport pomiarowy, dokumentacjazatwierdzenia procesu, dokumentacja rozwiązywania problemu).
 8. Charakterystyki specjalne(definiowanie, oznaczanie, przechowywanie zapisów, bezpieczeństwo wyrobu,specyficzne wymagania klienta).
 9. Narzędzia do budowania i wzmacnianiaświadomości jakościowej (program szkolenia nowych pracowników, wewnętrznecykliczne szkolenia, system odpraw Shop floor Meeting, audity warstwowe, auditywewnętrzne i zewnętrzne, Lessons Learned, Best-Practise, system KAIZEN, zabezpieczeniaprewencyjne i detekcyjne, targi i prezentacje, warsztaty tematyczne).
 10. Odpowiedzialność za jakość(uprawnienia i odpowiedzialności danego stanowiska).
 11. Rozwijanie świadomości jakościowej. CyklPDCA. Idea ciągłego doskonalenia.
 12. Platforma do zgłaszania i raportowania zadańjakościowych.
 13. SystemyCAQ wykorzystywane do poprawy jakości na produkcji.
 14. Zasada budowania systemów pomiarowych.
 15. Podsumowanie

Ćwiczenia:

 • Zrozumienie pojęcia jakości
 • Opisanieprocesu szkolenia- diagram żółwia
 • Studium przypadku oceny wyrobu na granicyspecyfikacji – podejmowanie działań w toku bieżącej produkcji

 ADRESACI

Kierownicy Działów Jakości, Inżynierowie Jakości, Inżynierowieprocesu, Mistrzowie, Liderzy, Brygadziści, Metrolodzy, Inspektorzy Jakości, Pracownicyzaangażowani w działania jakościowe

 KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Uczestnik nauczy się:

 • Właściwie interpretować wymagania klienta i jego oczekiwania w produkcjiseryjnej
 • Poprawnie decydować o zgodności wyrobów w granicach specyfikacji
 • Dobierać odpowiednie metody i techniki pomiarowe do oceny procesu

Uczestnik dowie się:

 • Jak ważną rolę pełni budowanie i wzmacnianie świadomości jakościowej worganizacji?
 • Jak sprawnie i właściwie oceniać procesy?
 • Jakie konsekwencje niesie zaniechanie wymagań klienta?
 • Które narzędzia wykorzystać do wzrostu poziomu jakości w swojej firmie?
 • Jak wzmocnić wizerunek firmy na tle konkurencji?

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.

Dodane przez Anna Pawłowska

Projektujemy kluczowe procesy w obszarze usług i produkcji. Jako doświadczony partner biznesowy, wszechstronnie pomagamy naszym Klientom w doborze narzędzi projektowania, nadzorowania oraz w doskonaleniu wybranych przez nich procesów. Kompleksowo realizujemy usługi, począwszy od identyfikacji potrzeb, poprzez dostarczenie zaprojektowanych rozwiązań z zachowaniem najwyższej jakości aż do etapu zamknięcia projektu i przeniesienia współpracy na inne obszary.

Dodaj komentarz

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Leadership - doskonalenie kompetencji osobistych wyższej kadry menadżerskiej w firmie produkcyjnej

Leadership – doskonalenie kompetencji osobistych wyższej kadry menadżerskiej w firmie produkcyjnej