w

Budowanie zaangażowania pracowników – jak wykorzystać w pełni potencjał pracowników

Budowanie zaangażowania pracowników – jak wykorzystać w pełni potencjał pracowników 7
#1 - a 3d render series showing change and motion

Ponad 50% pracowników nie czuje się zaangażowanych w swoją pracę. Oznacza to, między innymi że: nie poświęca swoim obowiązkom dodatkowej uwagi, nie wyraża zainteresowania innowacjami w swojej branży, nie dąży do usprawnień, często wyraża swój brak satysfakcji również poza organizacją, a tym samym przyczynia się do osłabienia wizerunku organizacji. 

Tymczasem zaangażowani pracownicy inwestują swój czas i wysiłek na rzecz realizowanego projektu czy organizacji, z którą są związani. 

Cechuje ich przede wszystkim:

 • odczuwane poczucie sensu
 • entuzjazm w odniesieniu do nowych pomysłów
 • energia i chęć do działania
 • lojalność ( również w sytuacjach kryzysowych)

Warto pamiętać, że sposób zarządzania organizacją czy komunikacji z pracownikiem ma olbrzymie znaczenie w procesie budowania zaangażowania pracowników. Podczas szkolenia, które ma formę interaktywnego warsztatu konsultacyjnego – przyjrzymy się działaniom sprzyjającym budowaniu zaangażowania w zespołach z uwzględnieniem różnych form motywacyjnych.

Podczas szkolenia uczestnicy będą zastanawiać się nad dotychczas stosowanymi praktykami zarządzania ludźmi pod kątem ich skuteczności w budowaniu zaangażowania pracowników. Będą dokonywać samooceny kompetencji menedżerskich, a następnie planować indywidualne działania rozwojowe. Zrobią to w oparciu o prezentowane podczas warsztatów trendy, modele, standardy i narzędzia. Stworzony podczas szkolenia indywidualny plan rozwojowy pozwoli na wdrożenie nowej wiedzy i testowanie kompetencji już po szkoleniu, w środowisku organizacyjnym.

Grupa docelowa:

 • Menedżerowie, kierownicy 
 • Pracownicy Działu HR planujący działania rozwojowe 

Podczas warsztatów uczestnicy:

 • Zdobędą wiedzę na temat czynników, które wpływają na zaangażowanie pracowników
 • Poznają metodologię Motivation Factor i dowiedzą się, jak skutecznie pobudzać pracowników do działania 
 • Zastanowią się, w jaki sposób – poprzez wdrożenie odpowiednich standardów komunikacji – mogą wpływać na efektywność zespołu i jego zaangażowanie
 • Wykształcą umiejętności projektowania i prowadzenia rozmów rozwojowych
 • Zdobędą wiedzę na temat paradoksu różnorodności i zaplanują działania w zakresie zarządzania różnorodnością w zespole
 • Zostaną zachęceni do autorefleksji i samooceny umiejętności menedżerskich –  zastanowią się nad swoimi predyspozycjami do bycia wysoce angażującym menedżerem
 • Rozwiną umiejętności w zakresie zarządzania zespołem ukierunkowanego na budowanie zaangażowania
 • Zostaną zainspirowani do wdrażania rozwiązań mających na celu ocenę poziomu motywacji i zaangażowania w zespole

Metody szkoleniowe:

Szkolenie ma formę interaktywnego warsztatu szkoleniowo-konsultacyjnego i obejmuje następujące elementy:

 • Zadania pobudzające autorefleksję i samoocenę – m.in. praca z grą coachingową Point of You™
 • Ćwiczenia grupowe i indywidualne (także z wykorzystaniem obrazu metaforycznego)
 • Dyskusje grupowe i podgrupach
 • Prezentacje modeli, trendów i dobrych praktyk
 • Planowanie działań rozwojowych / tworzenie indywidualnych planów rozwojowych

Szkolenie otwarte prowadzone jest w grupie minimum 5 osobowej.

Małe i średnie przedsiębiorstwa z wybranych województw mają możliwość dofinansowania udziału pracowników w tym szkoleniu, nawet do 80% kosztów, poprzez Bazę Usług Rozwojowych prowadzoną przez PARP. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Zarządzanie czasem - jak skutecznie planować pracę własną i osiągać wyznaczone cele 24

Zarządzanie czasem – jak skutecznie planować pracę własną i osiągać wyznaczone cele

Profesjonalna asystentka / profesjonalny asystent - budowanie wizerunku własnego i całej organizacji 25

Profesjonalna asystentka / profesjonalny asystent – budowanie wizerunku własnego i całej organizacji