w

Coaching jako narzędzie wspierające rozwój handlowca – warsztat dla menedżerów

Coaching jako narzędzie wspierające rozwój handlowca – warsztat dla menedżerów
Coaching jako narzędzie wspierające rozwój handlowca – warsztat dla menedżerów

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie online odbywa się w trybie online, bez konieczności spotykania się, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce 🙂

Coaching, jako narzędzie do wykorzystania w sprzedaży, może być skutecznie zastosowany, gdy chcemy utrzymać standardy współpracy z klientem, a działanie według dotychczasowego modelu powoduje, że wkrada nam się rutyna i praca odtwórcza, co niestety może spowodować pogorszenie wyników czy niedbałość o standardy.

Dla doświadczonych menedżerów/handlowców poznanie nowego narzędzia jest ważne, bo staje się szansą na podniesienie własnych umiejętności oraz wykorzystania ich w pracy z innymi. Poznanie schematu prowadzenia rozmów coachingowych jest szansą odejścia od monotonii pracy, przy zachowaniu właściwych relacji z osobą z którą się współpracuje.

Model zarządzania / współpracy oparty na coachingu, szczególnie sprawdza się w strukturach, gdzie nie ma bezpośredniej zależności w hierarchii np. współpraca z dealerami czy z franczyzobiorcami.

Coaching jest istotnym narzędziem pracy kierownika, pozwalającym podwładnym wpływać na kształt podejmowanych przez nich działań. Istotą narzędzia jest dążenie do zwiększenia odpowiedzialności handlowca za wykonanie zadania.

Proponujemy Państwu warsztaty, które są doskonałym miejscem na poznanie i praktyczne przećwiczenie jednej z najbardziej kluczowych technik pracy.

Grupa docelowa:

 • menedżerowie zarządzający zespołami handlowymi,
 • osoby pracujące w działach handlowych chcące zwiększyć efektywność zespołu.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • metodach coachingowych w pracy z handlowcem,
 • metodach wspierających samorozwój pracownika,
 • sposobach wzbudzania w pracowniku odpowiedzialności i zaangażowania.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • prowadzenia konstruktywnej rozmowy z pracownikiem w oparciu o strukturę rozmowy coachingowej w odniesieniu do pracy handlowca,
 • pozytywnego wpływu na pracownika tak, aby wygenerował większą ilość nowych rozwiązań,
 • zachęcania pracownika do poszukiwania własnych rozwiązań,
 • wspierania handlowców w procesie realizacji celu w oparciu o szukanie rozwiązań,
 • oddawania pracownikom pola do samodzielnego podejmowania decyzji.

Cele:

 • trening umiejętności prowadzenia rozmowy z pracownikiem
 • opanowanie modelu GROW, OSKAR i innych narzędzi wspierających rozmowę coachingową
 • uświadomienie roli managera w procesie rozwoju kompetencji pracownika

Metody szkoleniowe:

 • zasada 80/20 (zajęcia praktyczne / zajęcia teoretyczne),
 • ćwiczenia i gry szkoleniowe,
 • wykład z prezentacją multimedialną,
 • rozmowa moderowana/ dyskusja,
 • warsztaty w grupach,
 • symulacje.

WYKŁADOWCA

Trener kompetencji menadżerskich. Przez 15 lat zdobywał doświadczenie w branży finansowej. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej: od kasjera po Dyrektora Regionalnego, w tym 12 lat na stanowiskach menedżerskich. Odpowiadał za budowanie struktury sprzedażowej produktów bankowych w sieciach zewnętrznych.

Jego zadania to rekrutacja pracowników, zarządzanie regionem południowej polski (ok 120 osób) oraz szkolenie podległych zespołów. Wdrażał najlepsze standardy pracy wśród kadry menedżerskiej i pracowników firmy będącej liderem usług multimedialnych.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Employer Branding – kształtowanie wizerunku pracodawcy 24

Employer Branding – kształtowanie wizerunku pracodawcy

Pakiet 4 WEBINARÓW - ROZWÓJ MENEDŻERA 25

Pakiet 4 WEBINARÓW – ROZWÓJ MENEDŻERA