w

Czas pracy kierowców i prawidłowe użytkowanie tachografów

OPIS SZKOLENIA

Proponujemy Państwu szkolenie, które będzie pomocne przy planowaniu pracy kierowców oraz w przypadku ewentualnej kontroli.

Na szkoleniu omówimy aktulane regulacje w zakresie czasu pracy kierowców i użytkowania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie, w tym najnowsze zmiany w przepisach. Adresatami uregulowań są przewoźnicy, spedytorzy, zarządzający pracą kierowców a także kierowcy.

Udział w zajęciach pozwoli uczestnikom na:

 • zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego rozliczania czasu pracy kierowców,
 • poznanie zasad prawidłowego użytkowania urządzeń rejestrujących (tachografów),
 • wyjaśnienie wątpliwości związanych z omawianymi zagadnieniami,
 • wypracowanie zasad postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy.

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu wzbogaconego o praktyczne ćwiczenia z rozpoznawania naruszeń oraz analizę wybranych przypadków.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawy prawne:
  • Ustawa o czasie pracy kierowców,
  • Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r.,
  • Umowa AETR. 
 2. Definicje związane z czasem pracy kierowców m.in.:
  • godziny nocne,
  • dyżur, gotowość do pracy,
  • odpoczynek dobowy i tygodniowy. 
 3. Systemy czasu pracy kierowców, normy i wymiar czasu pracy kierowców. 
 4. Czas pracy w godzinach nocnych, czas pracy a czas prowadzenia pojazdu – różnice, przerwy i odpoczynki kierowcy. 
 5. Prawidłowe użytkowanie tachografu analogowego/cyfrowego – stosowanie urządzeń rejestrujących. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym. 
 6. Załączniki do ustawy transporcie drogowym obowiązujące od września 2018 r. – naruszenia z zakresu czasu pracy kierowców oraz użytkowania urządzeń rejestrujących. 
 7. Zasady odpowiedzialności kierowcy, przedsiębiorcy i zarządzającego transportem w firmie. 
 8. Rozliczanie kierowców. 
 9. Projektowane zmiany w przepisach. 
 10. Podsumowanie, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

WYKŁADOWCA

Ekspert transportu drogowego. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w organach kontroli ruchu drogowego i transportu drogowego. Wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego, czasu pracy kierowców, przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR).

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Konwencja CMR i prawo przewozowe w praktyce transportu drogowego Profesjonalnie, Szeroka Oferta

Zarządzanie transportem drogowym – przepisy i praktyka