w

Dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym

Dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym 7

Dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym.

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie online odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą rówież widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce 🙂

Wymiana handlowa z partnerami zagranicznymi zarówno z Unii Europejskiej jak i z krajów pozaunijnych, jest związana z koniecznością stosowania różnych rodzajów dokumentów, które są wymagane w transakcjach handlowych przez partnerów biznesowych, a także dokumentów urzędowych jak dokumenty celne, pozwolenia, licencje, świadectwa.

Wiedza na temat różnego rodzaju dokumentów, które mogą być wymagane, jak i zasad ich prawidłowego sporządzania i dystrybucji, pozwala uniknąć problemów w transakcjach handlowych a także potwierdza profesjonalny wizerunek przedsiębiorcy na arenie międzynarodowej.

Szkolenie kierujemy do przedsiębiorców, pracowników działów finansowych, handlowych, logistyki, jak również do agentów celnych i innych osób zainteresowanych praktyczną wiedzą  w zakresie handlu międzynarodowego i dokumentacji z nim związanej.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rodzajami dokumentacji używanej w handlu międzynarodowym, sposobami wypełniania i dystrybucją tych dokumentów, jak również z wymogami formalnymi dotyczącymi poszczególnych dokumentów. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • jakie dokumenty handlowe i urzędowe są wymagane i niezbędne,
 • jak wypełniać dokumenty,
 • jaka jest ich dystrybucja oraz jakie zastosowanie poszczególnych rodzajów dokumentów.

Zajęcia prowadzone są metodą wykładu z elementami dyskusji, w oparciu o przykłady, omawianie przypadków, również z praktyki uczestników szkolenia.

Kameralna grupa sprzyja wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia oraz zapewnia dobry kontakt z trenerem i możliwość uzyskania odpowiedzi i wskazówek na indywidualne pytania.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe sposoby zawarcia transakcji międzynarodowej:
  • Zawarcie umowy poprzez negocjacje lub akceptację oferty.
 2. Kontrakt jako zasadniczy dowód zawarcia transakcji zagranicznej:
  • Cechy dobrze zawartego kontraktu
  • Budowa i elementy kontraktu
  • Co to jest dokument handlowy i dlaczego jest on tak ważny dla biznesu?
  • Wystawienie dokumentu handlowego jako forma potwierdzenia zawarcia umowy.
 3. Dokumenty handlowe związane z płatnościami i towarem:
  • Faktura:
   • Co powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura wystawiana w handlu zagranicznym?
   • Istotne elementy faktury
   • Forma wystawiania dokumentu i jego dystrybucji.
  • Specyfikacja towarowa i jej elementy.
 4. Ubezpieczenie towaru i jego potwierdzenie.
 5. Międzynarodowy przewóz towarów i rodzaje dokumentów wykorzystywanych w tej operacji:
  • Transport drogowy
  • Transport morski
  • Transport lotniczy
  • Transport kolejowy.
 6. Formalności celne i dokumenty z nimi związane:
  • Dokumenty związane z przemieszczaniem towarów (tranzyt).
  • Dokumenty związane z pochodzeniem towarów.
  • Dokumenty potwierdzające dokonanie odprawy celnej:
   • Importowe
   • Eksportowe (ze szczególnym uwzględnieniem  opodatkowania eksportu).
 7. Inne dokumenty wymagane do przewozu towarów przez granice.
 8. Dyskusja i pytania.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

VAT od transakcji międzynarodowych (towary i usługi), w tym zmiany od 1.01.2020 23

VAT od transakcji międzynarodowych (towary i usługi), w tym zmiany od 1.01.2020

Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie. 24

Podatek akcyzowy – przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.