w ,

Egzekucja z nieruchomości w świetle ostatnich nowelizacji – przepisy i praktyka

Egzekucja z nieruchomości w świetle ostatnich nowelizacji - przepisy i praktyka 7
Conceptual image - successful decision of a legal problem

OPIS SZKOLENIA

Egzekucja z nieruchomości stanowi obecnie najbardziej efektywny sposób odzyskiwania należności. Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest wprowadzenie w podstawy i poszerzenie wiedzy o egzekucji z nieruchomości a także wyjaśnienie jej zasad na możliwie najszerszym tle praktycznym, ułatwiającym zrozumienie istoty tej instytucji.

Na szkoleniu:

  • przedstawiamy system kolejnych czynności niezbędnych dla odzyskania wierzytelności z nieruchomości w oparciu o szerokie tło przykładów praktycznych z orzecznictwa sądowego i komorniczego,
  • wyjaśniamy zasady, którymi rządzi się legalna i sprawna egzekucja z nieruchomości, a także rolę wierzyciela w zapewnieniu skuteczności i szybkości tego postępowania,
  • omawiamy także sposoby obrony dłużnika przed niezasadną lub nadmierną egzekucją, gdy jej przedmiotem jest nieruchomość.  

Szkolenie polecamy windykatorom, prawnikom, urzędnikom.

Korzyści dla uczestników: uzyskanie maksymalnej ilości informacji teoretycznych i praktycznych w krótkim czasie – w przystępnej, zrozumiałej i łatwej do zapamiętania formule.

Metody prowadzenia zajęć:

  • wykład – omówienie instytucji oraz mechanizmów ich działania wraz z przepisami źródłowymi,
  • elementy warsztatów – opisy przypadków praktycznych, wspólne rozwiązywanie kazusów, odpowiedzi na pytania.

WYKŁADOWCA

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, cywilista, od 2014 roku sędzia wizytator do spraw egzekucyjnych i cywilnych, doświadczony wykładowca prowadzący zajęcia  zarówno dla sędziów, asystentów sędziów, referendarzy sądowych, aplikantów sądowych, jak i adwokatów, radców prawnych i komorników oraz aplikantów w tych zawodach.

Specjalizuje się w postępowaniu egzekucyjnym, procedurze cywilnej, prawie własności przemysłowej. Współautor komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie egzekucji z nieruchomości i planów podziału sum uzyskanych z egzekucji.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Środki odwoławcze w postępowaniu egzekucyjnym oraz czynności organów egzekucyjnych hamujące tok egzekucji w świetle ostatnich nowelizacji 24

Środki odwoławcze w postępowaniu egzekucyjnym oraz czynności organów egzekucyjnych hamujące tok egzekucji w świetle ostatnich nowelizacji

Egzekucja długów od osób zamieszkałych za granicą w sprawach cywilnych i handlowych 25

Egzekucja długów od osób zamieszkałych za granicą w sprawach cywilnych i handlowych