w

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Elektroniczna dokumentacja medyczna
Elektroniczna dokumentacja medyczna

1. Cel szkolenia: celem kursu jest zapoznanie uczestników z prawnymi aspektami regulującymi proces wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej, jak również praktyczne przedstawienie zasad prowadzenia EDM w placówce zdrowia.

2. Profil uczestników: szkolenie jest adresowane do menedżerów, pracowników zajmujących się administrowaniem i zabezpieczaniem dokumentacji medycznej oraz personelu medycznego.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia.

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 600 zł netto za osobę

cena obejmuje:

  • zaświadczenie,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Obowiązujące akty prawne.

2. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów.

3.Podział i rodzaje dokumentacji medycznej.

4. EDM podstawowe pojęcia.

5. Elektroniczny obieg dokumentów a dokumentacji medycznej.

6. Dołączanie dokumentacji w postaci innej niż elektroniczna do dokumentacji elektronicznej – skanowanie dokumentów.

7. Przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej.

8. Opłaty przy udostępnianiu EDM.

9. Wdrożenie – praktyczne kroki w przygotowaniu placówki do elektronicznej dokumentacji medycznej.

10. Przykłady EDM w różnych oprogramowaniach.

11. Polityka i procedury zabezpieczenia i dostępu do danych w placówce medycznej.

12. Organizacja nadzoru i obsługi systemu po wdrożeniu.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM

Dodane przez Aneta Kłunduk

Istniejemy na rynku od 1999 roku, a tak długi okres czynnego funkcjonowania pozwolił nam dobrze rozwinąć oraz usystematyzować prowadzoną działalność konsultingową oraz szkoleniową. Dzięki obsłudze ponad 600 Klientów uzyskaliśmy odpowiednie doświadczenie, które stanowi podstawę skutecznej realizacji naszych usług. W naszej firmie mamy wdrożony i certyfikowany przez DEKRA System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 oraz EN ISO 29990:2010 w zakresie usług edukacyjnych dla potrzeb kształcenia i szkolenia, wydany przez Polską Akademię Jakości CERT Sp. z o.o. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy w życie Kodeks etyczny.

Dodaj komentarz

Zarządzanie Produkcją oraz Systemy Wspomagające Produkcję – filozofia Lean Management

Zarządzanie Produkcją oraz Systemy Wspomagające Produkcję – filozofia Lean Management

Jakość w Ochronie Zdrowia

Jakość w Ochronie Zdrowia