w

Emisja głosu – profesjonalny trening pracy z głosem

Emisja głosu – profesjonalny trening pracy z głosem 7
A team in the conference room.

OPIS SZKOLENIA

Głos to dla wielu z nas narzędzie pracy. To od jego siły, barwy i tonu zależy często jak zostaniemy odebrani przez innych – zarówno klientów jak i współpracowników, przełożonych, podwładnych.

Podczas prowadzonych przez nas warsztatów poznają Państwo metody dbania o głos oraz nauczą się utrzymywać nad nim kontrolę również w sytuacjach stresowych.

Celem szkolenia jest:

 • poprawienie jakości swojego głosu,
 • zwiększenie możliwości efektywnej pracy głosem,
 • umiejętność radzenia sobie z głosem w stresie,
 • nabycie umiejętności dbania o własny głos.

Grupa docelowa:

 • specjaliści (osoby pracujące z klientami w kontakcie bezpośrednim),
 • pracownicy firm i instytucji,
 • kierownicy liniowi,
 • osoby prowadzące spotkania biznesowe, zebrania zespołu,
 • osoby współpracujące z mediami.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • zasadach dotyczących dbania o głos,
 • technikach emisji głosu i prezentacji podczas rozmowy z klientem,
 • zasadach działania głosu,
 • roli ciała w zarządzaniu głosem.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • weryfikacji własnych mocnych i słabych stron dotyczących operowania głosem,
 • panowania nad głosem w różnych sytuacjach,
 • kontrolowania głosu podczas prezentacji (modulowanie głosu),
 • dostosowania głosu do prezentowanych przez siebie treści,
 • poprawiania jakości głosu.

Metody szkoleniowe:

 • zasada 80/20 (zajęcia praktyczne / zajęcia teoretyczne),
 • ćwiczenia praktyczne,
 • wykład z prezentacją multimedialną,
 • rozmowa moderowana/ dyskusja,
 • warsztaty w grupach,
 • symulacje.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie do warsztatu. Zapoznanie uczestników, oczekiwania, kontrakt. 
 2. Powstawanie głosu: 
  • warunki prawidłowego tworzenia głosu,
  • psychologia głosu,
  • somatopsychika,
  • budowa i działanie narządu głosu.
 3. Postawa ciała i jej rola w prawidłowej emisji głosu: 
  • postawa stojąca i siedząca,
  • ułożenie kręgosłupa i jego wpływ na dźwięk. 
 4. Trening oddechowy: 
  • ustalanie toru oddechowego,
  • wdech przeponowo – żebrowy,
  • typy wydechu (legato, staccato, portato),
  • ćwiczenia na tekście. 
 5. Ustawienie głosu: 
  • rozgrzewka głosu – przygotowanie głosu do pracy,
  • impostacja – prawidłowe wydobywanie dźwięku,
  • ćwiczenia jednej linii melodycznej,
  • appoggio – podparcie oddechowe,
  • zejście z linii melodycznej – ćwiczenie różnych wysokości dźwięku. 
 6. Elementy dykcji: 
  • artykulacja,
  • intonacja,
  • akcent słowny i logiczny. 
 7. Tekst mówiony i czytany. 
 8. Sposoby pracy głosem w stresie. 
 9. Higiena głosu – profilaktyka chorób głosu, najczęściej popełniane błędy i wskazówki do prawidłowego postępowania. 
 10. Podsumowanie szkolenia – indywidualny plan działań.

WYKŁADOWCA

Doradca komunikacji biznesowej i medialnej, coach.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Leona Koźminskiego w Warszawie, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Nauk o Mediach.

Od 17 lat nieprzerwanie prowadzi warsztaty, szkolenia i konsultacje. Realizuje autorskie programy szkoleniowe, przygotowywane indywidualnie dla każdego klienta.

Skuteczność osiąga poprzez różnorodność stosowanych narzędzi: coaching, mentoring, trening i szkolenie. A wszystko to połączone w nieszablonowej formie zestawionej z etyką i poufnością pracy.

W biznesie współpracuje z kadrami zarządzającymi oraz zespołami pracowników, szkoląc z komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej oraz prezentacji, budując wizerunek organizacji (PR, CSR), wpierając liderów indywidualnymi procesami rozwojowymi. Pomaga w planowaniu kariery zawodowej i osiąganiu sukcesu.

Media zna „od podszewki”. Rekrutuje i przygotowuje do pracy mikrofonowej dziennikarzy radiowych i telewizyjnych. Prowadzi i produkuje programy, współtworzyła jedną ze stacji radiowych, pełniąc w niej funkcję dyrektora programowego.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem - aspekty praktyczne 23

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem – aspekty praktyczne

Komunikacja interpersonalna - warsztaty 24

Komunikacja interpersonalna – warsztaty