w

Employer Branding – kształtowanie wizerunku pracodawcy

Employer Branding – kształtowanie wizerunku pracodawcy 7

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie będzie koncentrować się na rozwijaniu kompetencji strategicznego myślenia oraz doskonaleniu praktycznych umiejętności w zakresie kształtowania wizerunku pracodawcy (tworzenie oraz egzekucja strategii employer branding). W trakcie trwania warsztatu uczestnicy będą mieli okazję do wykorzystania swoich dotychczasowych doświadczeń w tworzeniu nowych koncepcji działań wizerunkowych. Omawiane będą praktyki innych firm (analiza zarówno dobrych jak i złych przykładów), co powinno rozwinąć w uczestnikach zdolność właściwej oceny działań konkurentów i umiejętność wykorzystania tego benchmark’u do doskonalenia własnych aktywności wizerunkowych. Celem szkolenia jest również dostarczenie inspiracji do stworzenia przez każdego z uczestników indywidualnego planu inicjatyw w zakresie kształtowania wizerunku pracodawcy. Tematyka szkolenia koncentrować się będzie na procesie tworzenia marki pracodawcy i formułowania strategii wizerunkowej. Poruszane będą kwestie związane z kształtowaniem wizerunku na rynku pracy, jak również wewnątrz organizacji (proces doskonalenia marki pracodawcy oraz kształtowanie wizerunku wewnętrznego i budowanie zaangażowania pracowników poprzez działania komunikacji wewnętrznej

Grupa docelowa:

 • Menedżerowie, kierownicy 
 • Pracownicy Działu HR planujący działania rozwojowe 

Podczas warsztatów uczestnicy:

 • nauczą się w strategiczny, kompleksowy sposób patrzeć na procesy kształtowania wizerunku pracodawcy
 • zdobędą wiedzę i rozwiną kompetencje niezbędne do projektowania strategicznych działań w zakresie kształtowania wizerunku pracodawcy
 • poznają szereg dobrych praktyk EB
 • dowiedzą się, jak mierzyć skuteczność działań w zakresie budowanie marki pracodawcy
 • zostaną zainspirowani do poszukiwania efektu WOW w employer brandingu

Metody szkoleniowe:

Szkolenie ma formę interaktywnego warsztatu szkoleniowo-konsultacyjnego i obejmuje następujące elementy:

 • Zadania pobudzające autorefleksję i samoocenę – m.in. praca z grą coachingową Point of You™
 • Ćwiczenia grupowe i indywidualne (także z wykorzystaniem obrazu metaforycznego)
 • Dyskusje grupowe i podgrupach
 • Prezentacje modeli, trendów i dobrych praktyk
 • Planowanie działań rozwojowych / tworzenie indywidualnych planów rozwojowych

WYKŁADOWCA

Ekspert w dziedzinie strategicznego HR, w tym komunikacji wewnętrznej i employer branding. Konsultant, certyfikowany trener, audytor. Posiada wieloletnie doświadczeniem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Realizuje projekty doradcze dla firm z różnych branż oraz instytucji publicznych (m.in. badanie środowiska pracy, kształtowanie wizerunku pracodawcy, doskonalenie komunikacji wewnętrznej).  Projektuje i realizuje programy rozwojowe (zarządy, menedżerowie liniowi, zespoły eksperckie), bada opinie pracowników i doradza w zakresie doskonalenia organizacji. Koncentruje się na kluczowych wyzwaniach, buduje na pozytywach. Jako niezależny konsultant i trener pracuje od 2006 roku.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Od perfekcjonistki do profesjonalistki - czyli kobieta w „męskim biznesie” 23

Od perfekcjonistki do profesjonalistki – czyli kobieta w „męskim biznesie”

Coaching jako narzędzie wspierające rozwój handlowca – warsztat dla menedżerów

Coaching jako narzędzie wspierające rozwój handlowca – warsztat dla menedżerów