w ,

Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2021–2027

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie aktualnie odbywa się w trybie online, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel 🙂

Celem szkolenia jest przekazanie informacji o aktualnie obowiązujących dokumentach określających źródła i kierunki finansowania projektów unijnych w perspektywie 2021-2027.

Udział w szkoleniu umożliwi przygotowanie się do nowej perspektywy finansowej UE i zwiększy skuteczność ubiegania się o dofinansowanie dla projektów w latach 2021-2027.

Szkolenie adresowane do osób i podmiotów (firm, miast, gmin, fundacji i stowarzyszeń), które planują ubiegać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, infrastrukturalnych i tzw. „miękkich” finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2021-2027.

Korzyści z udziału w szkoleniu: uczestnicy zdobędą wiedzę o postępie prac nad podstawami prawnymi i najbardziej aktualnym brzmieniu dokumentów określających nowe fundusze europejskie zaplanowane dla Polski na lata 2021–2027. 

Metody szkoleniowe: wykład, dyskusja interaktywna.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Nowe cele Polityki Unii Europejskiej na lata 2021-2027: 
  • Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej.
  • Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem.
  • Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatyczny.
  • Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych.
  • Europa bliżej obywateli – zrównoważony i zintegrowany rozwój.
 2. Programowanie nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027: 
  • Cele i ogólne wsparcie.
  • Podejście strategiczne.
  • Programowanie.
  • Monitorowanie i ocena.
  • Wsparcie finansowe.
  • Zarządzanie i kontrola.
  • Ramy finansowe.
  • Przepisy wykonawcze i uprawnienia.
 3. Założenia do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027: 
  • Wyzwania i cele rozwoju Polski.
 4. Założenia do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027: 
  • Wybór celów polityki.
  • Koordynacja i komplementarność.
  • Zarys finansowania.
  • Układ programów.
 5. Projekty rozporządzeń unijnych na lata 2021-2027. 
 6. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie opracowania, realizacji i rozliczania projektów unijnych. Od 2010 roku członek Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich. Jest członkiem zespołu ekspertów do oceny projektów w ramach POWER 2014-2020. Ekspert w 4 programach operacyjnych z okresu budżetowego 2007-2013. Prowadzi szkolenia od ponad 12 lat.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Zamówienia publiczne dla Wykonawców – nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Zarządzaj energią i uwagą a nie czasem, czyli jak skutecznie podnieść efektywność osobistą – warsztaty