w

Harmonogram w kontraktach budowlanych jako niezbędne narzędzie zabezpieczenia swoich interesów

Harmonogram w kontraktach budowlanych jako niezbędne narzędzie zabezpieczenia swoich interesów 7

OPIS SZKOLENIA

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym poruszymy szereg tematów istotnych dla stworzenia i skutecznego użytkowania harmonogramu, jako narzędzia w procesie dochodzenia roszczeń czasowych i finansowych. Harmonogramy mają zastosowanie zarówno przy kontraktach budowlanych opartych o FIDIC jak i dla kontraktów realizowanych w oparciu o zwykłe umowy cywilne.W trakcie szkolenia omówimy i zaprezentujemy:

 • głównie typy harmonogramów wraz z przykładami ich zastosowania w praktyce,
 • elementy składowe harmonogramu i ich znaczenie dla dochodzenia uprawnień w procedurze roszczeniowej,
 • charakterystykę harmonogramu w zależności od funkcji jaką ma pełnić oraz cykl życia harmonogramu,
 • sposoby optymalizacji elementów harmonogramu, istotnych dla procedury roszczeniowej, w celu maksymalizacji uprawnień wynikających z roszczenia,
 • metody analizy harmonogramu w procedurze roszczeniowej, w zależności od etapu kontraktu i dostępności danych.

Szkolenie kierujemy do wykonawców i podwykonawców realizujących kontrakty budowlane. W szczególności dla kadry zarządzającej i osób odpowiedzialnych na kontrakcie za przygotowanie i aktualizację harmonogramów oraz przygotowanie roszczeń czasowych.

Udział w szkoleniu będzie wartościowy również dla Zamawiających. Z punktu widzenia Zamawiającego istotne jest, czego może od Wykonawcy oczekiwać w związku z harmonogramem i jak Wykonawca może wykorzystać harmonogram na swoją korzyść.

Korzyści z udziału w szkoleniu dla uczestników:

 • uczestnicy uzyskają kompleksową wiedzę z zakresu funkcjonowania harmonogramu,
 • dowiedzą się jakie wymagania musi spełniać harmonongram zgodnie Warunkami Kontraktowymi FIDIC,
 • uzyskają wiedzę niezbędną do używania harmonogramu jako narzędzia dochodzenia uprawnień przez Wykonawców, ale też skutecznej weryfikacji tych uprawnień przez Zamawiających i Inżynierów,
 • zapoznają się z różnicami w podejściu do wykorzystania harmonogramu w Polsce i Wielkiej Brytanii.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Cel powstania harmonogramu – komu ma służyć?
 2. Czym jest harmonogram?
 3. Rodzaje harmonogramów w zależności od kryterium oceny.
 4. Elementy harmonogramu.
 5. Jak to działa ? Podstawy teoretyczne metody ścieżki krytycznej „cpm”:
  • Zasady tworzenia diagramów sieciowych.
  • Jak tworzyć i korzystać z zapasów czasu?
  • Zyski z optymalizacji ścieżki krytycznej – jak je uzyskać.
 6. Wymagania stawiane harmonogramowi w warunkach kontraktowych fidic.
 7. Uwzględnienie uwag inżyniera do harmonogramu.
 8. Cykl życia harmonogramu – rodzaje harmonogramów rzeczowych w zależności od przedmiotu opracowania i ich cechy charakterystyczne.
 9. Czego unikać przy sporządzaniu harmonogramów. Konsekwencje błędów.
 10. Metody optymalizacji harmonogramu.
 11. Metody analizy opóźnień.
 12. Narzędzia do tworzenia harmonogramów.
 13. Odpowiedzi na pytania, dyskusja.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Roszczenia i spory w kontraktach. Przygotowanie i ocena roszczeń w ramach warunków kontraktowych FIDIC. 25

Roszczenia i spory w kontraktach. Przygotowanie i ocena roszczeń w ramach warunków kontraktowych FIDIC.

DETERGENTY – zasady wprowadzania do obrotu – nowy stan prawny obowiązujący od 01.01.2020 r. 26

DETERGENTY – zasady wprowadzania do obrotu – nowy stan prawny obowiązujący od 01.01.2020 r.