w ,

Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego – szkolenie dla beneficjentów

Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego - szkolenie dla beneficjentów 7

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie online odbywa się w tybie online, bez konieczności spotykania się, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą rówież widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce 🙂

Od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów odbywa się elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.

Jest możliwość stosowania ewidencji papierowej i elektronicznej przez pierwsze pół roku 2020. Po tym okresie możliwe będzie prowadzenie ewidencji odpadów wyłącznie w formie elektronicznej.

Nowe przepisy oznaczają przekazywanie za pośrednictwem BDO dokumentów potwierdzających zbieranie, odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych, odpadów powstałych z olejów smarowych i opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii i akumulatorów.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest przekazanie Uczestnikom wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności praktyki korzystania z rejestru BDO.W trakcie szkolenia przeprowadzimy ćwiczenia w systemie BDO.

Korzyści:

 • szkolenie przybliży zmiany prawne z lipca 2019 r. i umożliwi przygotowanie się do nich,
 • dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach, udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności,
 • uczestnicy mają możliwość konsultowania indywidualnych problemów z którymi spotykają się w swojej pracy.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy przedsiębiorstw prywatnych
 • specjaliści ds. ochrony środowiska
 • specjaliści ds. gospodarki odpadami
 • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe
 • wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Metodyka szkolenia:

wykład, pytania i dyskusja, omawianie przypadków, ćwiczenia, konsultacje.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zasady i rodzaje kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych 2014-2020: 
  • Instytucje uprawnione do kontroli.
  • Rodzaje kontroli (kontrola systemowa, weryfikacja wydatków, kontrola na zakończenie realizacji projektu, kontrola trwałości, wizyta monitoringowa, kontrole w zakresie prawidłowości przeprowadzania właściwych procedur).
  • Informacje i zalecenia pokontrolne.
 2. Prawa i obowiązki Beneficjenta – czyli BHP w sytuacji kontroli. 
 3. Długość okresu przechowywania dokumentacji w projektach. 
 4. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem kontroli. 
 5. Nieprawidłowości w projektach unijnych i ich konsekwencje dla Beneficjentów – analiza przypadków w polskich projektach: 
  • Nieprawidłowości dotyczące wyboru wykonawców.
  • Niezgodność z decyzją/umową o dofinansowaniu oraz warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów.
  • Nieprawidłowości w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 – najważniejsze aspekty i różnice wobec poprzedniej perspektywy (2007-2013):
   • roboty budowlane,
   • środki trwałe dla potrzeb projektu,
   • trwałość projektu,
   • działania informacyjno-promocyjne,
   • wynagrodzenia,
   • uproszczone metody rozliczania wydatków,
   • realizacja polityk horyzontalnych w latach 2014-2020.
 6. Stworzenie listy działań do wykonania po powrocie ze szkolenia, aby zminimalizować ryzyko nieprawidłowości we własnym projekcie. 
 7. Dyskusja i konsultacje z trenerką.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Nowe prawo zamówień publicznych – porównanie obecnych i nowych przepisów, kluczowe zmiany 25

Nowe prawo zamówień publicznych – porównanie obecnych i nowych przepisów, kluczowe zmiany

Zarządzanie najmem komercyjnym - szkolenie warsztatowe 26

Zarządzanie najmem komercyjnym – szkolenie warsztatowe