w

Jakość w Ochronie Zdrowia

Jakość w Ochronie Zdrowia
Jakość w Ochronie Zdrowia

1.Cel szkolenia:

Uczestnik po odbytym szkoleniu będzie znał min.

 •     cele i zadania pełnomocnika i zespołu ds. jakości w jednostce
  ·   normy jakości ISO vs. standardy akredytacyjne CMJ
  ·   analiza procedur i dokumentacji w świetle standardów i wymagań
  ·   zasady opracowania planu jakości i aktualizacja dokumentacji
  ·   ocena stanu wdrożenia standardowych procedur operacyjnych
  ·   monitorowanie i doskonalenie procedur

2.Profil uczestników: Usługa skierowana jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z nową normą jakości dla sektora ochrony zdrowia PN/EN ISO 15224 – zarządzanie jakością dostosowane do branży medycznej.

3.Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4.Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

5.Program: 

Organizacja procesu wdrażania i utrzymywania jakości w jednostce
·   cele i zadania pełnomocnika i zespołu ds. jakości w szpitalu
·   normy jakości ISO vs. standardy akredytacyjne CMJ
·   analiza procedur i dokumentacji w świetle standardów i wymagań
·   zasady opracowania planu jakości i aktualizacja dokumentacji
·   ocena stanu wdrożenia standardowych procedur operacyjnych
·   monitorowanie i doskonalenie procedur
Koszty i korzyści związane z jakością w aspekcie finansowym, organizacyjnym i klinicznym.
Program Akredytacji Szpitali i instrumenty wsparcia finansowego w akredytacji podmiotów leczniczych w obecnym stanie prawnym i w świetle projektowanych regulacji.
Standardy jakości w Polsce na tle standardów międzynarodowych
Praktyka opracowania procedur i dokumentacji oraz we wdrażania standardów jakości w wybranych obszarach funkcjonowania jednostki

 • ocena stanu pacjenta, opieka nad pacjentem
 • poprawa jakości i bezpieczeństwo pacjenta
 • ciągłość opieki, odżywianie, prawa pacjent

·  przywództwo, organizacja pracy i koordynacja działań zespołu
·  identyfikacja istotnych zdarzeń związanych z pobytem pacjenta w szpitalu: reoperacje, readmisje, przedłużenie hospitalizacji
·   analiza częstości i skuteczności czynności reanimacyjnych
·   analiza i ocena ryzyka w zabiegach i znieczuleniach
·   analiza działalności klinicznej jako narzędzie oceny wyników
Wpływ jakości na poziom finansowania podmiotów leczniczych
Zapobieganie zakażeniom szpitalnym jako kryterium jakości
·   profilaktyka i prewencja zakażeń i innych zdarzeń niepożądanych
·   organizacja zapobiegania zakażeniom i rola zespołów ds. zakażeń
·   zarządzanie ryzykiem w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym
·   zakażenia jako kryterium oceny jakości udzielanych świadczeń
Racjonalizacja stosowania antybiotykoterapii
Nowelizacja normy ISO 9001 z 2015 r. – analiza porównawcza z wersją normy z 2008 r.
Nowa norma jakości dla sektora ochrony zdrowia – PN/EN ISO 15224 – zarządzanie jakością dostosowane do branży medycznej
·   cel i zakres obowiązywania normy
·   wdrażanie normy w polskich warunkach prawnych i finansowych

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM

Dodane przez Aneta Kłunduk

Istniejemy na rynku od 1999 roku, a tak długi okres czynnego funkcjonowania pozwolił nam dobrze rozwinąć oraz usystematyzować prowadzoną działalność konsultingową oraz szkoleniową. Dzięki obsłudze ponad 600 Klientów uzyskaliśmy odpowiednie doświadczenie, które stanowi podstawę skutecznej realizacji naszych usług. W naszej firmie mamy wdrożony i certyfikowany przez DEKRA System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 oraz EN ISO 29990:2010 w zakresie usług edukacyjnych dla potrzeb kształcenia i szkolenia, wydany przez Polską Akademię Jakości CERT Sp. z o.o. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy w życie Kodeks etyczny.

Dodaj komentarz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Audytor wewnętrzny ISO 27001:2013 - aktualizacja uprawnień dla audytorów wewnętrznych ISO 27001:2005

Audytor wewnętrzny ISO 27001:2013 – aktualizacja uprawnień dla audytorów wewnętrznych ISO 27001:2005