w

Karta charakterystyki i scenariusze narażenia – aktualne przepisy i praktyka

Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka 7

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie polecamy osobom zajmującym się kartami charakterystyki w przedsiębiorstwach, jak również organom nadzoru.

Celem szkolenia jest omówienie karty charakterystyki oraz załączników do karty – tzw. scenariuszy narażenia.

Uczestnicy szkolenia:

 • zostaną zapoznani z aktualnymi przepisami dotyczącymi kart charakterystyki,
 • poznają zaktualizowany format karty,
 • dowiedzą się jakie informacje muszą zostać zawarte w karcie, jakich informacji wymagać od swoich dostawców i na co zwrócić największą uwagę kiedy karta zostanie dostarczona z produktem,
 • dowiedzą się jak sprawdzić przesłaną kartę charakterystyki.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz krótkich warsztatów.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Informacje przekazywane w łańcuchu dostaw:
  • kiedy należy je dostarczyć,
  • czego dotyczą,
  • oświadczenia, certyfikaty – kogo dotyczą i czy trzeba je wypełniać.
 2. Karta charakterystyki jako najważniejszy dokument przekazywany w łańcuchu dostaw:
  • projekt rozporządzenia zmieniającego załącznik II do rozporządzenia REACH w 2020 roku – jak zmieni się karta, jakie są okresy przejściowe,
  • jakie informacje z karty charakterystyki są ważne, żeby bezpiecznie stosować produkt chemiczny,
  • prawidłowy identyfikator produktu,
  • jak sprawdzić kartę charakterystyki od dostawcy, czy jest aktualna,
  • czy otrzymany produkt stwarza zagrożenie,
  • kiedy Informować Inspektora ds. Substancji Chemicznych – zmiana od 2021 roku – nowy system zgłaszania,
  • kod UFI w karcie charakterystyki – kiedy jest wymagany,
  • NDSy UE,
  • co oznacza dostarczenie karty na żądanie,
  • kiedy wymagać aktualizacji karty,
  • kary związane z kartami charakterystyki.
 3.  Scenariusze narażania jako załączniki do kart charakterystyki:
  • kto powinien je sporządzać,
  • jak powinny wyglądać,
  • skąd wynika konieczność tworzenia scenariuszy narażenia,
  • w jaki sposób je dołączać do kart charakterystyki,
  • wdrożenie scenariuszy narażenia,
  • karta charakterystyki dla mieszaniny – stosowanie metody LCID i metody SUMI
  • jak czytać scenariusze,
  • czy dalszy użytkownik musi przekazywać wszystkie, które uzyska od producenta,
  • czy DU musi sporządzać swoje scenariusze narażenia.
 4. Omówienie przykładowych kart charakterystyki lub kart dostarczonych przez uczestników szkolenia – dyskusja i wymiana poglądów oraz opinii.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe - przepisy i praktyka, planowane zmiany. 25

Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe – przepisy i praktyka, planowane zmiany.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach - obowiązki przedsiębiorców, wymagania. 26

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach – obowiązki przedsiębiorców, wymagania.