w ,

Kierowanie zespołem produkcyjnym

1600 zł

Kierowanie zespołem produkcyjnym
Kierowanie zespołem produkcyjnym

1. Cel szkolenia: zdobycie wiedzy na temat zarządzania kosztami na produkcji.

2. Profil uczestników: kierownicy, mistrzowie, specjaliści produkcji, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami..

4. Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1600 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej,
 • serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).
 • 16 h lekcyjnych

6. Program szkolenia:

  I. WSTĘP DO LEAN MANUFACTURING. SYSTEMY I NARZĘDZIA „ODCHUDZONEGO” ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ:

 • organizacja miejsca pracy – system „5S”,
 • globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu – TPM (Total Productive Maintanance),
 • współczynnik wykorzystania czasu pracy maszyny – OEE (Overall Equipment Effectiveness),
 • system Just In Time  (JiT) oraz Kanban,
 • skrócenie czasu przezbrojenia – SMED (Single Minute Exchange of Die),
 • usprawnienia na stanowiskach pracy – Kaizen.

  II. ROLA KIEROWNIKA ZESPOŁU W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM:

 • sylwetka Kierownika Zespołu,
 • Twój styl zarządzania – diagnoza,
 • cechy, umiejętności i zadania kierownika zespołu,
 • zasady budowania własnego wizerunku wśród podwładnych – jak budować autorytet,
 • elementy budujące zaufanie do kierownika – przywódcy,
 • wzmacnianie własnego potencjału lidera.

  III. UMIEJĘTNOŚĆ DELEGOWANIA OBOWIĄZKÓW W ZESPOLE PRODUKCYJNYM:

 • delegowanie zadań pracownikom,
 • przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych,
 • ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu,
 • elementy blokujące delegowanie zadań,
 • techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań,
 • monitorowanie i ocena wykonania zadania przez pracowników.

  IV. DOBÓR ZESPOŁU ORAZ JEGO ZADANIA PRZY WDRAŻANIU LEAN MANUFACTURING:

 • system ocen pracowniczych pod kątem organizowania Zespołu,
 • umiejętne planowanie pracy Zespołu w perspektywie dnia, tygodnia, miesiąca,
 • terminowa realizacja zleceń produkcyjnych,
 • odpowiedzialność za wydajność, jakość i koszty,
 • nadzorowanie pracy podległego Zespołu pracowników,
 • nadzór i kontrola nad wypełnianiem dokumentacji produkcyjnej.

  V. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW – METODY FINANSOWE I POZAFINANSOWE:

 • jakie czynniki i wartości motywują zespół produkcyjny do lepszej pracy,
 • zasady wynagradzania,
 • jak ustalać system premii i nagród?
 • skuteczne metody okazywania uznania i aprobaty,
 • umiejętność udzielania motywujących informacji zwrotnych,
 • zasady konstruktywnej krytyki i pochwały,
 • opracowywanie indywidualnych planów motywowania pracowników,
 • jak zapobiegać spadkowi motywacji w zespole produkcyjnym?
 • najczęściej popełniane błędy w motywacji pracowników.

  VI. KOMUNIKACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM:

 • znaczenie efektywnej komunikacji w pracy zespołu,
 • rola kierownika produkcji w komunikowaniu się zespołu produkcyjnego,
 • zastosowanie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • zasady tworzenia standardów komunikacji w zespole produkcyjnym,
 • identyfikacja czynników negatywnie wpływających na proces komunikacji,
 • trudności w procesie komunikacyjnym,
 • techniki sprawnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych,
 • znaczenie i zasady komunikacji z firmami zewnętrznymi, dostawcami towarów i usług  niezbędnych do utrzymania ciągłości produkcji.

  VII. SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW:

 • najczęstsze przyczyny powstawania konfliktów w przedsiębiorstwie,
 • konflikty między pracownikami zespołu,
 • style rozwiązywania konfliktów,
 • komunikacja w sytuacji konfliktowej,
 • jak walczyć z oporem pracowników,
 • umiejętność wykorzystania pozytywnych stron konfliktu,
 • jak radzić sobie z manipulacją i presją.

  VIII. ĆWICZENIA:

 • wybór lidera zespołu,
 • ocena charakterów członków zespołu produkcyjnego – kwestionariusz temperamentu – ćwiczenie grupowe,
 • komunikacja w Zespole.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM

Dodane przez Aneta Kłunduk

Istniejemy na rynku od 1999 roku, a tak długi okres czynnego funkcjonowania pozwolił nam dobrze rozwinąć oraz usystematyzować prowadzoną działalność konsultingową oraz szkoleniową. Dzięki obsłudze ponad 600 Klientów uzyskaliśmy odpowiednie doświadczenie, które stanowi podstawę skutecznej realizacji naszych usług. W naszej firmie mamy wdrożony i certyfikowany przez DEKRA System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 oraz EN ISO 29990:2010 w zakresie usług edukacyjnych dla potrzeb kształcenia i szkolenia, wydany przez Polską Akademię Jakości CERT Sp. z o.o. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy w życie Kodeks etyczny.

Dodaj komentarz

Inspektor danych osobowych RODO

Inspektor danych osobowych RODO – DNV GL

System HACCP wg normy ISO 22000 – podstawy

System HACCP wg normy ISO 22000 – podstawy