w

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce – z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych 7
Man with scale. Symbol of justice. 3d

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie aktualnie odbywa się w trybie online, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel 🙂

Szkolenie obejmuje kompendium zagadnień niezbędnych do prowadzenia postępowań administracyjnych, zarówno w trybach zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych, a także z uwzględnieniem wszystkich jego stadiów.

W trakcie szkolenia omówimy szczegółowo:

  • specyfikę postępowań prowadzonych w pierwszej instancji,
  • specyfikę postępowań odwoławczych, w tym prowadzonych z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i postępowań prowadzonych w trybach nadzwyczajnych,
  • formy doręczeń w k.p.a., ze szczególnych uwzględnieniem doręczeń elektronicznych i przepisów k.p.a., które zostały wprowadzone w związku z koniecznością dostosowania prawa polskiego do rozporządzenia UE, tzw. eIDAS.

Szkolenie obejmuje swoim zakresem:

  1. Wszystkie dotychczasowe zmiany w k.p.a., w tym w szczególności koncentruje się na ostatniej z najistotniejszych i najobszerniejszych  nowelizacji przepisów k.p.a., która obowiązuje od 1 czerwca 2017 r. Przedmiotem szkolenia będzie zatem zastosowanie nowych zasad ogólnych k.p.a., instytucji ponaglenia, mediacji, postępowań w trybie milczącego załatwienia sprawy, nowych reguł nakładania i udzielania ulg w spłacie administracyjnych kar pieniężnych oraz zmian w postępowaniu odwoławczym i postępowaniu przed sądami administracyjnymi; 
  2. W trakcie szkolenia zostaną również przybliżone praktyczne aspekty zmian wprowadzonych na mocy art. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 650), a obowiązujące od 30 kwietnia b.r.; 
  3. Szkolenie uwzględnia także zmiany, które weszły w życie w dniu 3 lipca 2019 r., a dotyczące pełnomocnika do doręczeń w kraju i liczenia terminów.

Uczestnicy uzyskają kompendium niezbędnej wiedzy i jednocześnie praktyczne przygotowanie do prowadzenia postępowań administracyjnych, zgodnie z przepisami k.p.a.

Szkolenie jest skierowane w szczególności do praktyków, tj. pracowników organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i wszystkich zainteresowanych zdobyciem aktualnej specjalistycznej wiedzy prawniczej i umiejętności z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych według nowych zasad.

WYKŁADOWCA

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwentka aplikacji legislacyjnej, praktyk z około 16-letnim doświadczeniem w zakresie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych; od 2003 r. zawodowo związana z organami Inspekcji Transportu Drogowego, od 2007 r. Dyrektor Biura Prawnego, w latach: 2017 r. – 2019 r. – Dyrektor Generalny w urzędzie obsługującym centralny organ administracji publicznej.

Wykładowca postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji na uczelniach wyższych oraz trener wewnętrzny (łącznie ponad 1200 godzin przeprowadzonych szkoleń i wykładów), Ekspert w ramach projektów bliźniaczych w Turcji, Chorwacji i na Ukrainie mających na celu dostosowanie systemów prawnych ww. państw do prawa Unii Europejskiej.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Zamykanie projektu unijnego – dokumentacja, nieprawidłowości, kontrola 25

Zamykanie projektu unijnego – dokumentacja, nieprawidłowości, kontrola

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem - aspekty praktyczne 26

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem – aspekty praktyczne