w

Komunikacja interpersonalna – warsztaty

Komunikacja interpersonalna - warsztaty 7
Photo of successful business partners looking at whiteboard during seminar

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie online odbywa się w trybie online, bez konieczności spotykania się, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce 🙂

Komunikacja to narzędzie, z którego korzystamy wszyscy w swoim codziennym życiu. Współcześnie trudno wyobrazić sobie efektywną pracę bez powiązania z efektami pracy innych osób, a to oznacza konieczność komunikowania się z innymi osobami. Na naszą pracę – choć w różnym stopniu i w zależności od pełnionego stanowiska – wpływają: klienci zewnętrzni i wewnętrzni, współpracownicy i przełożeni. Ponadto wszyscy się od siebie różnimy, mamy różne sposoby bycia, style komunikacji i temperamenty. Różnie też wyrażamy swoje potrzeby i oczekiwania.

Proponujemy Państwu szkolenie, które będzie pomocne we wzmocnieniu i poprawie umiejętności komunikacyjnych, a tym samym w takim komunikowaniu się ze współpracownikami, przełożonymi, podwładnymi, klientami, by być dobrze zrozumianym, a także dobrze rozumieć innych, usprawniać przepływ informacji i ułatwiać współpracę oraz unikać nieporozumień, które często mogą prowadzić do sytuacji konfliktowych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają własny styl komunikacji, nauczą się działać w oparciu o cele indywidualne i zespołowe oraz dowiedzą się jak dostosowywać swój sposób udzielania informacji do stylu swojego rozmówcy. Tym samym uczestnicy zyskają większe poczucie klarowności i zrozumienia.

Celem szkolenia jest:

 • trening umiejętności komunikacyjnych,
 • zauważenie silnych i słabych stron własnego sposobu komunikacji,
 • znalezienie przyczyn sytuacji konfliktowych,
 • wzmocnienie umiejętności asertywnej komunikacji i wyrażania własnego zdania z uwzględnieniem stylu zachowania drugiej strony,
 • dopasowanie komunikatu do innych tak, aby był on klarowny i jasny.

Grupa docelowa:

 • specjaliści (osoby pracujące z Klientami, kontrahentami, wykonujące pracę koordynacyjne)
 • pracownicy firmy i instytucji
 • kierownicy liniowi,
 • osoby prowadzące spotkania biznesowe, zebrania zespołu.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • zasadach dotyczących efektywnej komunikacji w zespole, pomiędzy zespołami lub z Klientami,
 • własnym stylu komunikacji i jego wpływie na innych,
 • zasadach komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • narzędziach wzmacniających proces zrozumienia poszczególnych osób w zespole,
 • zasadach dotyczących budowania długotrwałych relacji ze współpracownikami, klientami i przełożonymi lub podwładnymi,
 • barierach komunikacyjnych,
 • zasadach dotyczących świadomej mowy ciała.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • weryfikacji własnych mocnych i słabych stron
 • eksponowania swoich mocnych stron
 • eliminowania błędów w komunikacji
 • rozpoznania stylu komunikacji drugiej strony i budowania adekwatnego dialogu
 • komunikacji własnej opinii w sposób asertywny i adekwatny do swojej roli zawodowej
 • budowania jasnych i czytelnych komunikatów w sytuacjach codziennych, ale przede wszystkim również w sytuacjach konfliktowych i stresujących
 • aktywnego słuchania

Metody szkoleniowe:

 • zasada 80/20 (zajęcia praktyczne / zajęcia teoretyczne),
 • ćwiczenia praktyczne,
 • wykład z prezentacją multimedialną,
 • rozmowa moderowana/ dyskusja,
 • warsztaty w grupach,
 • symulacje.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Emisja głosu – profesjonalny trening pracy z głosem 24

Emisja głosu – profesjonalny trening pracy z głosem

Asertywność jako kompetencja zawodowa - warsztaty 25

Asertywność jako kompetencja zawodowa – warsztaty