w

Kontrakty budowlane według FIDIC – zmiany umowy, roszczenia i rozstrzyganie sporów

Kontrakty budowlane według FIDIC - zmiany umowy, roszczenia i rozstrzyganie sporów 7
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie realizowane aktualnie w formie online, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana interaktywna forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel 🙂

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej osobom, które w związku z realizacją przedsięwzięć budowlanych według warunków kontraktowych FIDIC, zarządzają budową, w tym zmianami umowy, roszczeniami i uczestniczą w rozstrzyganiu sporów.

Zakres zajęć obejmuje:

 • omówienie działań, jakie należy podjąć, by skutecznie wnieść roszczenie, bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami,
 • omówienie warunków i podstaw postępowania prowadzonego przez Komisję Rozjemczą i postępowania arbitrażowego.

Forma zajęć:

 • wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,
 • warsztaty, ćwiczenia, omawianie i rozwiązywanie przykładów,
 • dyskusja.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Warunki kontraktowe FIDIC na gruncie prawa polskiego. 
 2. Rozłożenie ryzyka zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC. 
 3. Strony i uczestnicy Umowy: 
  1. Zamawiający
  2. Wykonawca
  3. Inżynier.
 4. Umowa o roboty budowlane i jej zmiana zgodnie z: 
  1. Prawem cywilnym,
  2. Prawem budowlanym,
  3. Prawem zamówień publicznych.
 5. Procedura wprowadzania zmian zgodnie WK FIDIC. 
 6. Inicjatywa wprowadzania zmian. 
 7. Rola Inżyniera w procedurze zmiany. 
 8. Rola Inżyniera w rozpoznawaniu roszczeń. 
 9. Tryb zgłaszania roszczeń przez Zamawiającego klauzula 2.5 WK, w tym: 
  1. Terminy powiadomienia o roszczeniu, zgłoszenie roszczenia,
  2. Forma roszczenia,
  3. Typowe roszczenia – kary umowne.Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja.
 10. Tryb zgłaszania roszczeń przez Wykonawcę – klauzula 20.1, w tym: 
  1. Terminy powiadomienia o roszczeniu, zgłoszenia roszczenia, skutki niedochowania terminów,
  2. Forma powiadomienia – roszczenia przejściowe, ostateczne.
 11. Roszczenia Wykonawcy: 
  1. Roszczenia o przedłużenie czasu,
  2. Roszczenia o dodatkową zapłatę: 
   • Warunki gruntowe – kl. 4.12,
   • Dostęp do Placu budowy – kl. 2.1
   • Harmonogram – kl. 8.3
   • Nieprzewidywalne warunki fizyczne – 4.12, kl. 8.4, 17.3,
   • Wykopaliska – kl. 4.24
   • Gwarancja zapłaty – kl.
   • Roszczenia o Czas – kl. 8.4, 8.5.
 12. Zasady dokumentowania roszczenia.Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja. 
 13. Zobowiązania i odpowiedzialność Stron Kontraktu: 
  1. Odstąpienie przez Zamawiającego,
  2. Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę,
  3. Ryzyko, siła wyższa.
 14. Rozstrzyganie sporów. 
 15. Postępowanie rozjemcze: 
  1. Rodzaje Komisji Rozjemczych,
  2. Powołanie Komisji Rozjemczej,
  3. Członkowie Komisji Rozjemczej,
  4. Procedura rozjemcza,
  5. Opinie i decyzje Komisji Rozjemczej,
  6. Wykonalność decyzji Komisji RozjemczejPrzykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja.
 16. Postępowanie po Decyzji Komisji Rozjemczej. 
 17. Sądownictwo polubowne a sądy powszechne: 
  1. Zapis na sąd arbitrażowy,
  2. Postępowanie arbitrażowe,
  3. Orzeczenia sądu arbitrażowego i ich zaskarżalność.
 18. Podsumowanie.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty 25

Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych – warsztaty

Zamówienia publiczne dla Wykonawców - nowa ustawa Prawo zamówień publicznych 26

Zamówienia publiczne dla Wykonawców – nowa ustawa Prawo zamówień publicznych