w ,

Kontrola / przeszukanie UOKiK w przedsiębiorstwie – praktyka i prawo

Kontrola / przeszukanie UOKiK w przedsiębiorstwie – praktyka i prawo 7
signing business banking statements for corporation or company with loop

OPIS SZKOLENIA

Lata 2018 i 2019 wskazują na wzmożoną aktywność UOKiK w zakresie przeprowadzania w firmach kontroli i przeszukań. Wzrasta również wysokość kar nakładanych na firmy przez polski organ antymonopolowy.

Przeszukanie w siedzibie przedsiębiorcy urząd stosuje w sytuacjach, kiedy zachodzi podejrzenie, że dany podmiot posiada istotne dowody. Może być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu przez UOKiK zgody sądu. Podczas przeszukania przedsiębiorca ma obowiązek wpuścić kontrolujących do budynków i lokali, a także udostępnić dokumenty oraz nośniki danych. Prowadzone jest zwykle w asyście policji.

W świetle aktualnego trendu niezwykle istotne jest odpowiednie przygotowanie firmy, kadry zarządzającej i jej pracowników na wypadek kontroli lub przeszukania przez UOKiK.

Grupa docelowa:kadra zarządzająca firmy, dyrektorzy i kierownicy działów (dyrektorzy finansowi, administracyjni, handlowi, IT, HR), prawnicy wewnętrzni oraz oficerowie compliance.

Udział w szkoleniu pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego firmy, jej kadry zarządzającej i pracowników w świetle ewoluującej praktyki prowadzenia przez organ antymonopolowy kontroli i przeszukań w firmach.

Metody prowadzenia zajęć:interaktywna prezentacja z aktywizacją uczestników / praktyczne case studies.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Kontrola / przeszukanie UOKiK – wprowadzenie: 
  • pojęcie kontroli / przeszukania oraz ich terminy w regulacjach prawnych i praktyce
  • osoby uprawnione do przeprowadzenia kontroli / przeszukania i związane z tym praktyczne konsekwencje dla firmy,
  • różnice między kontrolą a przeszukaniem.
 2. Przebieg kontroli / przeszukania – krok po kroku: 
  • rozpoczęcie kontroli / przeszukania – prawo (aktualne orzecznictwo) i praktyka,
  • rola kadry zarządzającej, pracowników, recepcji,
  • uprawnienia i obowiązki inspektorów, aspekty praktyczne na każdym etapie kontroli / przeszukania,
  • uprawnienia i obowiązki kontrolowanego, aspekty praktyczne na każdym etapie kontroli / przeszukania,
  • praktyczne zagadnienia dot. ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz tajemnicy porady prawnej (legal professional privilege),
  • rola protokołu w kontroli / przeszukaniu,
  • dobre praktyki po zakończeniu kontroli / przeszukania.
 3. Sankcje i sposoby ich minimalizacji – odpowiednie przygotowanie firmy i pracowników: 
  • konsekwencje prawne i finansowe niedopełnienia obowiązków przez kontrolowanego dla firmy, jej kadry zarządzającej i pracowników,
  • jak odpowiednio przygotować się do kontroli / przeszukania (procedury, narzędzia IT, kadra zarządzająca, pracownicy),
  • możliwości kwestionowania niewłaściwe przeprowadzonych kontroli / przeszukania.
 4. Kontrola / przeszukanie – praktyczne przykłady / case studies z najnowszej praktyki.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg ISO 27001/27005/31000 24

Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg ISO 27001/27005/31000

Prawo ochrony konkurencji - zagadnienia praktyczne 25

Prawo ochrony konkurencji – zagadnienia praktyczne