w ,

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem – aspekty praktyczne

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem - aspekty praktyczne 7

OPIS SZKOLENIA

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana interaktywna forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce 🙂

Jednostki sektora finansów publicznych funkcjonują, aby realizować postawione przed nimi cele i zadania. Kontrola zarządcza stanowi system zarządzania, który ma pomóc w realizacji tych celów.

Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli poznać i zgłębić zagadnienia związane z kontrolą zarządczą, a zwłaszcza z wyznaczaniem celów i zarządzaniem ryzykiem. Omawiane zagadnienia będą podparte przykładami, a uczestnicy będę mogli praktycznie przećwiczyć poszczególne elementy omawianego procesu.

Szkolenie odnosi się do cyklu:

  • od wyznaczania celów,
  • przez identyfikowanie ryzyk,
  • tworzenie mechanizmów kontrolnych,
  • po zarządzanie ryzykiem.

Szkolenie prezentuje praktyczne aspekty kontroli zarządczej. Omawiane są przykłady wdrożenia kontroli zarządczej, jak i poszczególnych jej standardów. Szczególne miejsce w trakcie szkolenia zajmują standardy dotyczące wyznaczania celów oraz zarządzania ryzykiem.

Szkolenie ma też wymiar wymiany informacji i wiedzy. W trakcie zajęć omawiane są przykłady zaczerpnięte m.in. z kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, doświadczenia uczestników oraz prowadzącego.

Cele szkolenia:

  • poznanie rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem,
  • przedstawienie korzyści z zarządzania ryzykiem,
  • samodzielne przeprowadzanie analizy ryzyka,
  • świadomość wpływu ryzyka na osiąganie celów,
  • ocena systemu zarządzania ryzykiem,
  • umiejętność identyfikacji i oceny mechanizmów kontroli.

Grupa docelowa:

koordynatorzy kontroli zarządczej w jednostce, kierownicy jednostek, kierownicy komórek organizacyjnych, audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy, pracownicy zajmujący się kontrolą zarządczą i zarządzaniem ryzykiem

Metody prowadzenia zajęć:

warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, wymiana doświadczeń, studium przypadku.

WYKŁADOWCA

Ekspert z zakresu kontroli, monitorowania realizacji projektów, analizy ryzyka, oceny kontroli zarządczej, ewaluacji. Dyrektor komórki kontroli i audytu, kierujący audytem wewnętrznym, od ponad 10 lat audytor wewnętrzny, posiada certyfikat audytora wewnętrznego ISO 27001. Członek zespołu ds. systemu polityki bezpieczeństwa informacji.

Prowadzi szkolenia na zlecenie firm szkoleniowych, jednostek samorządu terytorialnego, a także jako trener wewnętrzny. W pracy trenera duży nacisk kładzie na potrzeby słuchaczy, a także na zajęcia praktyczne.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych 25

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce – z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych

Emisja głosu – profesjonalny trening pracy z głosem 26

Emisja głosu – profesjonalny trening pracy z głosem