w

Konwencja CMR i prawo przewozowe w praktyce transportu drogowego Profesjonalnie, Szeroka Oferta

Konwencja CMR i prawo przewozowe w praktyce transportu drogowego Profesjonalnie, Szeroka Oferta 7

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie kierujemy do osób odpowiadających w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami, w szczególności do pracowników działów transportu, logistyki, handlu, zakupów, sprzedaży, a także do pracowników firm przewozowych w transporcie drogowym oraz pracowników firm spedycyjnych zajmujących się transportem drogowym.

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie i rozwinięcie umiejętności m.in. takich jak:

  • umiejetność wskazania procedur i nowych możliwości załatwiania reklamacji przez przewoźników na podstawie Konwencji CMR i Prawa przewozowego oraz wykładni tych uregulowań,
  • zwiększenie skuteczności reklamacji zgłaszanych wobec przewoźników,
  • umiejętność wykorzystania możliwości prawnych i zwyczajowych uzasadniania różnego typu reklamacji dotyczących ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie,
  • umiejętność udzielania odpowiedzi przez pracowników firm spedycyjnych i transportowych na roszczenia / zastrzeżenia / reklamacje zgodnie z możliwościami prawnymi i zwyczajowymi.

Szkolenie umożliwi przećwiczenie metod załatwiania roszczeń oraz zasad posługiwania się argumentami prawnymi (konwencje, zwyczaje, przepisy, warunki umowne).

Metody szkoleniowe: wykład, odpowiedzi na pytania uczestników, ćwiczenia, analiza przypadków.

Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

WYKŁADOWCA

Jest uznanym specjalistą w zakresie umów i sporów transportowych. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, czego wyrazem jest obroniona przez niego w SGH, rozprawa habilitacyjna.

Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego.

Prowadził negocjacje handlowe na wszystkich 7 kontynentach. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym firm spedycyjnych. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców oraz napisał 60 książek, wydanych w kraju i za granicą, m.in. jest autorem publikacji poświęconej tematyce transportu w przedsiębiorstwie i reklamacjom.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa: INCOTERMS 2020, umowa spedycji, przewozy drogowe, Konwencja CMR - reklamacje 24

Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa: INCOTERMS 2020, umowa spedycji, przewozy drogowe, Konwencja CMR – reklamacje

Czas pracy kierowców i prawidłowe użytkowanie tachografów 25

Czas pracy kierowców i prawidłowe użytkowanie tachografów