w ,

Leadership – doskonalenie kompetencji osobistych wyższej kadry menadżerskiej w firmie produkcyjnej

Leadership - doskonalenie kompetencji osobistych wyższej kadry menadżerskiej w firmie produkcyjnej
Leadership - doskonalenie kompetencji osobistych wyższej kadry menadżerskiej w firmie produkcyjnej

CELE SZKOLENIA

 • Warsztat ten pozwoli rozwinąć umiejętności przewodzenia oraz kierowania zespołem projektu.
 • W trakcie szkolenia dokonasz samooceny własnych umiejętności przywódczych, a następnie udoskonalisz kompetencje dotyczące ukierunkowywania ludzi, motywowania i inspirowania, komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, kreowania więzi, a także negocjowania i odgrywania roli lidera zmian.
 • Zrozumienie motywów i wartości różnych ludzi to ważny etap budowania skutecznych relacji. Kierownik projektu mając na co dzień do czynienia z grupami lub osobami o różnych zdolnościach, zaangażowaniu oraz motywacji powinien potrafić dostosować styl przywództwa do danej sytuacji, osoby oraz potrzeb projektu. Jak tego dokonać?

PROGRAM I ĆWICZENIA

1. Wizerunek przywódcy:

 • Postawa przywódcy.
 • Atrybuty przywództwa.

2. Menadżer jako przywódca:

 • Przywództwo ukierunkowane na działanie.
 • Zadanie, zespół, jednostka.
 • Skuteczne kierowanie.
 • Motywowanie pracowników.
 • Model CLIMB.
 • Ustalanie reguł i standardów pracy charyzmatycznego menadżera.
 • Wywieranie wpływu menadżerskiego i komunikacja perswazyjna.
 • Inteligencja emocjonalny charyzmatycznego przywódcy.

3.Przywództwo sytuacyjne:

 • Styl strukturyzujący.
 • Styl trenerski.
 • Styl zachęcający.
 • Styl delegujący.

4.Zespół pracowniczy i zasady jego funkcjonowania:

 • Organizacja pracy zespołu – ustalanie celów zespołowych.
 • Indywidualne role członków zespołu – diagnoza i postępowanie, przydzielanie zadań.
 • Praca zespołowa – siła zespołu, odpowiedzialność, motywacja, współpraca.
 • Komunikacja w zespole.
 • Zarządzanie sytuacjami trudnymi w zespole.

5. Zmiana jako trwały element zarządzania zespołem:

 • Istota zmiany.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Model kultury organizacji a pożądane zachowania kierownicze.

Ćwiczenia:

 • model kultury organizacyjnej – analiza przykładu,
 • model CLIMB – analiza fragmentów filmów, grupowa dyskusja moderowana,
 • style kierowania, style przywództwa – kwestionariusz LASI, praca warsztatowa,
 • zasady funkcjonowania zespołów – analiza kwestionariusza ról zespołowych, praca warsztatowa, okno Johari,
 • przywództwo w procesie zmiany – gra strategiczna „wspólna waluta”, której naturalna struktura polega na osiągnięciu celu i oporze w jego realizacji. Starania każdego z graczy, prowadzące do przezwyciężania tego oporu i osiągania celu, są sednem gry i tym, co powoduje, że jest ona zarówno zabawna jak i satysfakcjonująca. Gra pomaga Uczestnikom przygotować się na przyszłe wyzwania. Aktywność w grze nastawiona jest na działania, w trakcie których znajdowane są rozwiązania pojawiających się problemów. W takim procesie gracze uzmysławiają sobie, że mogą i powinni być aktywnymi i efektywnymi członkami grupy.

ADRESACI

 • dyrektorzy zespołów projektów,
 • projekt menadżerowie,
 • menadżerowie zespołów,
 • kierownicy działów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik potrafi:

 • Posługiwać się językiem perswazji, budować komunikat perswazyjny.
 • Wykorzystywać reguły wpływu społecznego w celu ugruntowania pozycji menadżera opartej o osobisty autorytet.
 • Wykorzystywać kompetencje przywództwa sytuacyjnego adekwatnie do sytuacji rynkowej firmy oraz wewnętrznie zachodzących procesów w organizacji, w sposób celowany i z uwzględnieniem potrzeb.
 • Rozpoznać najefektywniejsze style kierowania wskazane do zastosowania wobec poszczególnych pracowników i zespołu.
 • Dokonać charakterystyki kluczowych ról w zespole, w tym własnej roli podstawowej i potencjalnej.
 • Zdefiniować działania jakie musi podjąć przełożony aby wykonać zadanie, zbudować i utrzymać zespół oraz rozwijać poszczególne osoby.
 • Definiować korzyści i trudności wynikające z pracy w zespole.

METODYKA

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • dyskusje grupowe,
 • prezentacje,
 • kwestionariusz,
 • burza mózgów,
 • case study,
 • dyskusja nad osiągniętymi wynikami.

INFORMACJE DODATKOWE

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.

Dodane przez Anna Pawłowska

Projektujemy kluczowe procesy w obszarze usług i produkcji. Jako doświadczony partner biznesowy, wszechstronnie pomagamy naszym Klientom w doborze narzędzi projektowania, nadzorowania oraz w doskonaleniu wybranych przez nich procesów. Kompleksowo realizujemy usługi, począwszy od identyfikacji potrzeb, poprzez dostarczenie zaprojektowanych rozwiązań z zachowaniem najwyższej jakości aż do etapu zamknięcia projektu i przeniesienia współpracy na inne obszary.

Dodaj komentarz

Budowanie świadomości jakościowej w firmie produkcyjnej

Budowanie świadomości jakościowej w firmie produkcyjnej

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w świetle przepisów o ochronie danych osobowych – RODO

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w świetle przepisów o ochronie danych osobowych – RODO