w , ,

Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania

szkolenie on-line

Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania 7

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z planowaniem Systemów Zarządzania w organizacji (niezależnie od rodzaju systemu). Uczestnicy szkolenia poznają zasady wdrażania, utrzymywania , nadzorowania, doskonalenia systemów zarządzania w Organizacji i roli Managera (Pełnomocnika) w tych procesach niezależnie od tego co jest przedmiotem systemu: jakość, BHP, zarządzanie środowiskowe, bezpieczeństwo informacji, ciągłość działania i inne (w szczególności systemy zintegrowane).

Do kogo skierowane jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Manager’ów (Pełnomocników), a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Managera (Pełnomocnika) Systemów Zarządzania.
Czas trwania szkolenia:
2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Koszt szkolenia
Zgłoszenia 14 dni przed szkoleniem: 700,00 zł/os. netto (861,00 zł/os. brutto)
Zgłoszenie w późniejszym terminie: 790,00 zł/ os. netto (971,70 zł/ os. brutto)

 

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Idea i podstawy Systemów Zarządzania
  • Podstawy systemów zarządzania i filary ich skuteczności
  • Rodzaje systemów zarządzania oraz ich podstawy
 3. Planowanie Systemu Zarządzania
  • Manager (Pełnomocnik) ds. SZ oraz jego rola w systemie
  • Określenie kontekstu organizacji
  • Zakres Systemu Zarządzania
  • Podejście procesowe
  • Podejście odnoszące się do ryzyka i szans
  • Polityka i cele
  • Dokumentacja systemu zarządzania
  • Struktura wymagań norm dotyczących systemów
   • cechy charakterystyczne najpopularniejszych systemów zarządzania
 4. Wdrażanie Systemu Zarządzania
  • Wdrażanie: ewolucja czy rewolucja?
  • Zarządzanie informacją
  • Świadomość pracowników Organizacji
 5. Weryfikacja Systemu Zarządzania
  • Audity wewnętrzne
  • Przegląd systemu przez kierownictwo sposobem oceny skuteczności systemu zarządzania
  • Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena wyników systemu
  • Audity zewnętrzne
 6. Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania
  • Postępowanie z niezgodnościami – idea działań korygujących
  • Zarządzanie zmianami
  • Doskonalenie systemów zarządzania
 7. Dyskusja, podsumowanie
 8. Egzamin końcowy

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON

Dodane przez Katarzyna Owczarczak

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o. jest obecnie jedną z czołowych polskich firm konsultingowych na rynku. Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi konsultantów, trenerów i ekspertów realizujemy nawet najbardziej złożone projekty, wymagające ogromnej wiedzy i doświadczenia, zasobów ekonomicznych i intelektualnych, co niewątpliwie stanowi o naszej przewadze nad konkurencją.

Dodaj komentarz

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 24

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301

Przygotowanie do akredytacji laboratorium wg PN-EN ISO /IEC 17025:2018-02 25

Przygotowanie do akredytacji laboratorium wg PN-EN ISO /IEC 17025:2018-02