w

Motywująca rozmowa oceniająca i ewaluacja pracowników

Motywująca rozmowa oceniająca i ewaluacja pracowników 7
Portrait of confident senior business man isolated over white background

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie realizowane aktualnie w formie online – odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana interaktywna forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce 🙂

Prawie nikt nie lubi być oceniany, ale … bez sprawnego, rzetelnego i sprawiedliwego systemu oceny efektów pracy pracownika, trudno pracować i trudno podejmować decyzje personalne.

Niechęć do systemów ocen wynika często z tego, że nie spełniają one określonych kryteriów – mogą być ogólnikowe, pobieżne, niepoparte przykładami, czasem zbyt ostre itp. W wielu przypadkach pracownicy nie znają kryteriów, według których będą oceniani, a rozmowom brakuje elementów pozytywnych, czyli doceniania postępów. Cele są narzucane, źle zdefiniowane albo w ogóle ich nie ma. Sami przełożeni też nie czują się komfortowo podczas takich rozmów, gdyż przewidują rozmaite, często bardzo emocjonalne reakcje.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest:

 • wzmocnienie świadomości roli oceny okresowej w odniesieniu do specyfiki różnych stanowisk,
 • zapoznanie uczestników z zasadami wprowadzenia i utrzymywania sprawnie funkcjonującego systemu ocen okresowych,
 • zapoznanie z zasadami ewaluacji pracowników.

Szkolenie kierujemy do pracowników działów HR, którzy chcą:

 • dowiedzieć się, jak łączyć system Ocen z innymi systemami ZZL,
 • otrzymać niezbędną wiedzę i umiejętności pomoce w dobrym przygotowaniu systemu Ocen (oceniani, oceniający, przygotowanie formularzy i procedur SOOP),
 • dowiedzieć się, dlaczego tak ważne są aspekty komunikacji podczas wprowadzania i funkcjonowania systemu i jak je stosować,
 • wypracować metody radzenia sobie z trudnymi emocjami pracowników w związku z wprowadzeniem i funkcjonowaniem SOOP.

Uczestnicy zdobędą / rozwiną wiedzę dotyczącą następujących zagadnień:

 • rola systemu ocen okresowych w organizacji,
 • czynniki warunkujące efektywność systemu ocen okresowych,
 • zasady prowadzenia rozmowy oceniającej,potencjalnie trudne sytuacje podczas wprowadzenia systemu ocen w organizacji,
 • możliwość usprawnienia systemów już działających,
 • zasady tworzenia modeli kompetencyjnych.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • prowadzenia rozmowy motywującej i oceniającej pracowników,
 • wyznaczania celów w oparciu o specyfikę stanowiska,
 • reagowania na sytuacje trudne podczas rozmowy z pracownikiem,
 • konstruktywnej komunikacji z pracownikiem i budowania atmosfery zaufania.

Metody szkoleniowe:

 • zasada 80/20 (zajęcia praktyczne / zajęcia teoretyczne),
 • ćwiczenia i gry szkoleniowe,
 • analiza przypadku,
 • wykład z prezentacją multimedialną,
 • rozmowa moderowana/ dyskusja,
 • warsztaty w grupach,
 • ankiety/ kwestionariusze,
 • filmiki szkoleniowe.

WYKŁADOWCA

Dyplomowany trener biznesu, certyfikowany trener standardu HRD BP, wieloletnia dyrektor i ekspert HR i Rozwoju Pracowników.

Ponad 11 lat pracowała w biznesie, początkowo jako specjalista ds. personalnych, potem jako HR manager a finalnie jako Dyrektor ds. HR i Rozwoju Pracowników w firmach o różnym profilu działalności: sieci handlowe, usługowe, produkcja. Były to zarówno międzynarodowe korporacje, polskie firmy, a także organizacje administracji publicznej.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach unijnych. Warsztaty praktyczne. 25

Jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach unijnych. Warsztaty praktyczne.

Elektronizacja zamówień publicznych – praktyka, orzecznictwo KIO i opinie UZP 26

Elektronizacja zamówień publicznych – praktyka, orzecznictwo KIO i opinie UZP