w

MSM – Nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem pracy

MSM – Nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem pracy
MSM – Nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem pracy

Szkolenie, które uczy myślenia o zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w kategoriach kompleksowego zarządzania ryzykiem.

Korzyści

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami, trendami i koncepcjami w zakresie zarządzania BHP.

Szczególny nacisk kładziemy na przedstawienie  nowoczesnych koncepcji zarządzania ryzykami  w celu poprawienia wyników organizacji w obszarach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, jakości i biznesu. Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu przywództwa w obszarze bezpieczeństwa, komunikacji indywidualnej i grupowej, motywacji, roli poziomu kultury bezpieczeństwa na kształtowanie pożądanych, bezpiecznych zachowań.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla wyższej i średniej kadry kierowniczej, menedżerów BHP, ochrony środowiska i jakości. Stworzone zostało także dla pełnomocników ds. systemów zintegrowanych oraz systemów BHP, a także dla pełnomocników ds. ochrony środowiska i jakość oraz specjalistów BHP, ochrony środowiska i jakości.

Plan szkolenia

Każdy moduł zawiera praktyczne przykłady i ćwiczenia pozwalające na zrozumienie, jaka jest rola danego elementu w skutecznym i efektywnym jednocześnie systemie zarządzania.

  1. Koncepcja systemu zarządzania. Przyczyny i kontrola strat
  2. Przywództwo
  3. Rozumienie ryzyka. Klucz do skutecznego zarządzania w obszarze bezpieczeństwa.
  4. Kultura Bezpieczeństwa.
  5. Komunikacja Indywidualna i grupowa.
  6. Kultura a zmiana zachowań. Programy obserwacji zachowań
  7. Zarządzanie podwykonawcami
  8. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Plan zachowania ciągłości biznesu.
  9. Uczenie się ze zdarzeń wypadkowych
  10. Monitorowanie i pomiar/przeglądy kierownictwa.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

DNV GL Business Assurance Poland sp. z o.o.

Dodane przez Magdalena Zdunek

Stawiając sobie za cel ochronę życia, majątku i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom poprawę stanu bezpieczeństwa i zrównoważony rozwój działalności. Oferujemy wewnętrzne kontrole klasyfikacyjne i techniczne oraz oprogramowanie i niezależne eksperckie usługi doradcze dla przemysłu morskiego, branży ropy i gazu oraz energetyki. Świadczymy również usługi certyfikacji dla klientów z różnorodnych branż. 13 500 specjalistów Grupy zatrudnionych w ponad 100 krajach skupia się na pomaganiu naszym klientom, żeby uczynić świat bezpieczniejszym, inteligentniejszym i bardziej przyjaznym dla środowiska.

Dodaj komentarz

Zarządzanie procesowe według metodologii Six Sigma (BPMS)

Zarządzanie procesowe według metodologii Six Sigma (BPMS)

Wymagania ISO 45001:2018

Wymagania ISO 45001:2018