w

Nadzorowanie wyposażenia oraz zapewnienie spójności pomiarowej w laboratorium

szkolenie on-line

Nadzorowanie wyposażenia oraz zapewnienie spójności pomiarowej w laboratorium 7
A blond medical or scientific researcher or doctor using looking at a clear solution in a laboratory with her Asian female colleague out of focus behind her.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie znowelizowanych wymagań dokumentu DA-06 oraz wymagań PN-EN ISO /IEC 17025:2018-02, w zakresie nadzorowania wyposażenia oraz zapewnienia spójności pomiarowej, także wskazanie zasady określania kryteriów oceny dostawców usług oraz wyrobów.

Do kogo skierowane jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do całego personelu laboratorium zaangażowanego w wykonywanie badań i pomiarów. Będzie doskonałą bazą dla pracowników nowozatrudnionych oraz idealną formą doskonalenia dla osób odpowiedzialnych za realizację audytów wewnętrznych.
Czas trwania szkolenia:
1 dzień; 9:00-17:00 (8 godzin zajęć)
Koszt szkolenia
Zgłoszenia 14 dni przed szkoleniem: 400,00 zł/os. netto (492,00 zł/os. brutto)
Zgłoszenie w późniejszym terminie: 450,00 zł/ os. netto (553,50 zł/ os. brutto)
Cena szkolenia zawiera:
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Program szkolenia

 1. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005: zakupy usług i dostaw, wyposażenie (identyfikacja, wykazy, programy, wzorcowania, sprawdzenia pośrednie, postępowanie z wyposażeniem nowo zakupionym oraz wadliwym, sprawdzenie pojemności szkła, analiza trendu itp.), zapewnienie spójności pomiarowej
 2. Polityka ILAC P10 oraz polityka PCA DA-06 – omówienie zmian w zakresie spójności pomiarowej
 3. Kryteria oceny dostawców usług oraz wyrobów
 4. Produkcja HRM – materiały odniesienia na własny użytek – jakie wymagania muszą być spełnione, aby zapewniały spójność pomiarową?
 5. Przepisy prawa w odniesieniu do wyposażenia pomiarowego
 6. Klasyfikacja wyposażenia pomiarowego i pomocniczego wraz ze szczegółowym omówieniem każdej z grup
 7. Przykłady oznakowania wyposażenia pomiarowego i pomocniczego w laboratorium
 8. Dokument ILAC-G24/OIML D 10:2007 ”Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych” 
 9. Audyt techniczny
 10. Dyskusja, podsumowanie

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON

Dodane przez Katarzyna Owczarczak

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o. jest obecnie jedną z czołowych polskich firm konsultingowych na rynku. Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi konsultantów, trenerów i ekspertów realizujemy nawet najbardziej złożone projekty, wymagające ogromnej wiedzy i doświadczenia, zasobów ekonomicznych i intelektualnych, co niewątpliwie stanowi o naszej przewadze nad konkurencją.

Dodaj komentarz

Wybór, weryfikacja, walidacja oraz szacowanie niepewności pomiarów metod badawczych oraz pobierania próbek zgodnie z wymaganiami ISO 17025 25

Wybór, weryfikacja, walidacja oraz szacowanie niepewności pomiarów metod badawczych oraz pobierania próbek zgodnie z wymaganiami ISO 17025

Proces potwierdzania ważności wyników badań oraz badania biegłości. Nowe regulacje 26

Proces potwierdzania ważności wyników badań oraz badania biegłości. Nowe regulacje