w ,

Nowe prawo zamówień publicznych – porównanie obecnych i nowych przepisów, kluczowe zmiany

OPIS SZKOLENIA

11 września 2019 Sejm uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy wejdą w życie od 1.01.2021 roku. Już teraz warto rozpocząć przygotowania do wdrożenia nowych rozwiązań – nowe prawo jest dużo obszerniejsze niż obecnie obowiązujące, a uchwalona ustawa jest nowym aktem prawnym, który zawiera całkiem nowe rozwiązania prawne, dotychczas niewystępujące w krajowym systemie zamówień publicznych.

Zmiana przepisów podyktowana była dążeniem do wyeliminowania głównych problemów występujących na rynku zamówień publicznych oraz pełnej implementacji dyrektyw unijnych, m.in. zmiany mają doprowadzić do podniesienia efektywności udzielania zamówień, zwiększenia udziału sektora MŚP w rynku zamówień publicznych, podniesienia konkurencyjności rynku, wzmocnienia pozycji wykonawców względem zamawiających, poprawienia możliwości odwoływania się wykonawców do KIO, zwiększenia efektywności systemu kontroli.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest analiza przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych na zasadzie porównawczej, w odniesieniu do obecnego stanu prawnego. Pozwoli to na wyodrębnienie kluczowych i najbardziej istotnych zmian w przepisach oraz wskazanie, jakie znaczenie w praktyce będą miały te zmiany.

Udział w szkoleniu pozwoli na:

  • uzyskanie wiedzy w zakresie nowego aktu prawnego stanowiącego podstawę krajowego systemu zamówień publicznych,
  • zapoznanie się ze zmianami wynikającymi z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych uchwalonej przez Sejm 11 września 2019r.
  • dokonanie analizy porównawczej starych i nowych przepisów,
  • rozpoczęcie przygotowania do wdrożenia nowych przepisów w swojej instytucji / firmie.

Adresaci szkolenia:

  • pracownicy administracji publicznej,
  • pracownicy podmiotów udzielających zamówień publicznych związani z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań przetargowych,
  • radcy prawni obsługujący postępowania przetargowe,
  • przedstawiciele wykonawców ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Metody szkoleniowe:
Wykład, przykłady, analizy, orzecznictwo.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel 🙂

WYKŁADOWCA

Wykładowca I:

Ekspert związany z rynkiem zamówień publicznych od ponad 21 lat.
Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców, w tym w zakresie reprezentowania wykonawców przed KIO. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców. Wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni wyższych. Prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Wykładowca II:

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym – zaświadczenie Ministra Finansów. Szkoleniowiec/doradca/praktyk/ z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych. Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Typologia dłużników i strategie windykacyjne – warsztaty dla osób zaawansowanych

Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego – szkolenie dla beneficjentów