w

Nowość: Wymagania prawa żywnościowego dla audytorów – przegląd zmian w prawie żywnościowym 2019 – Szkolenia dla firm

Nowość: Wymagania prawa żywnościowego dla audytorów - przegląd zmian w prawie żywnościowym 2019 - Szkolenia dla firm 7

Wykorzystanie narzędzia systemowego jakim jest przeprowadzanie audytów stanowi jedną z najlepszych metod weryfikacji i potwierdzania skuteczności wdrożonego systemu zarządzania. Poprzez skuteczne wykorzystanie tego narzędzia mamy możliwość identyfikowania obszarów do doskonalenia.

Kluczowym aspektem w branży spożywczej jest niewątpliwie znajomość prawa branżowego, które charakteryzuje się dużą dynamiką zmian. Trzeba przecież pamiętać o tym, że skuteczne audytowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności nie jest możliwe bez dobrej znajomości prawa.

Program szkolenia:

  • Omówienie najważniejszych aktów prawnych z 2019r.
  • Omówienie przykładów naruszeń prawa żywnościowego – wyroki sądów, decyzje IHARS.
  • Przegląd i omówienie zgłoszeń w RASFF .
  • Jak wykorzystać wiedzę na temat zmian w prawie audytując system zarządzania bezpieczeństwem żywności?
  • Jaką wiedzę powinien posiadać audytor w branży spożywczej?
  • Jakie są wymagania przykładowych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w zakresie zgodności z wymaganiami prawnymi
  • Analiza przypadków praktycznych niezgodności odnoszących się do spełnienia wymagań przepisów prawa – ćwiczenia praktyczne

Szkolenie ma formę warsztatów praktycznych, w których dyskusja i ćwiczenia zajmują znaczącą ilość czasu.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

EcoMS Consulting Sp. z o.o.

Dodane przez Andrzej Kwocz

EcoMS Consulting Sp. z o.o. podejmuje się kompleksowej obsługi firm w zakresie zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem, w tym bezpieczeństwem podwykonawców. Firmę tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem pracy w przemyśle i innych formach doradczych. W ciągu wielu lat naszej działalności obsłużyliśmy ponad 700 klientów. Naszymi Klientami są głównie międzynarodowi producenci. Stale współpracuje z nami 300 firm. Wykonujemy różnego rodzaju audyty i poświęcamy temu 2 500 dni w roku.

Dodaj komentarz

Wymagania systemu zarządzania energią ISO 50001:2018 - Szkolenia dla firm 19

Wymagania systemu zarządzania energią ISO 50001:2018 – Szkolenia dla firm

Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka z uwzględnieniem najnowszych zmian, w tym ustaw odpadowych. 20

Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców – przepisy i praktyka z uwzględnieniem najnowszych zmian, w tym ustaw odpadowych.