Wymagania normy ISO 13485:2016

 Szkolenia / Opublikowane 2 miesiące temu przez: Aneta Kłunduk / Odsłon: 64

600,00 zł

1. Cel szkolenia:

Uczestnik po odbytym szkoleniu:

– zna terminy oraz definicje Systemu Zarządzania Jakością;

– rozumie funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością;

– potrafi prawidłowo zarządzać procesami w przedsiębiorstwie;

– zna podstawy zarządzania ryzykiem w organizacji;

– wie jak dostosować działalność przedsiębiorstwa do wymogów normy ISO 13485:2016

2. Profil uczestników: Usługa skierowana jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO 13485:2016.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Program: 

 1. Wprowadzenie.
 2. Podstawowe pojęcia, terminy i definicje Systemu Zarządzania Jakością dla dostarczania wyrobów medycznych i związanych z nimi usług.
 3. Podstawy zarządzania ryzykiem i szansami w organizacji.
 4. Sposób prezentacji wymagań ISO 13485:2016 (struktura formalna normy, założenia do interpretacji tekstu normy).
 5. Wymagania ISO 13485:2016:
  a) Kontekst w jakim funkcjonuje organizacja:
  -identyfikacja czynników wewnętrznych i zewnętrznych istotnych dla firmy i SZJ,
  -określanie, przegląd i monitorowanie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych istotnych dla SZJ,
  -określenie zakresu SZJ,
  -ustanowienie SZJ wraz z potrzebnymi procesami.
  b) Wiodąca rola kierownictwa:
  – przywództwo i zaangażowanie najwyższego kierownictwa w odniesieniu do SZJ,
  – ustanowienie i komunikowanie Polityki Jakości,
  – określanie ról, odpowiedzialności i uprawnień w SZJ.
  c) Planowanie:
  – planowanie działań związanych ze zidentyfikowanymi ryzykami i szansami,
  – cele dotyczące jakości i planowanie ich osiągnięcia,
  – planowanie zmian w SZJ.
  d) Działania wspierające:
  – zapewnienie: zasobów ludzkich, infrastruktury, środowiska dla funkcjonowania procesów, zasobów do monitorowania i pomiarów, wiedzy organizacji,
  – określanie niezbędnych kompetencji,
  – uświadamianie pracowników z zakresu Polityki i celów jakości, odpowiedzialności za niezgodności oraz wpływu na SZJ,
  – zapewnienie komunikacja wewnętrznej i zewnętrznej,
  – opracowywanie i nadzór nad udokumentowanymi informacjami.
  e) Działania operacyjne:
  – planowanie i nadzór operacyjny,
  – wymagania odnośnie produktów i usług,
  – projektowanie produktów i usług,
  – nadzór nad dostarczanymi z zewnątrz procesami, produktami i usługami,
  – dostarczenie (realizacja) produktów i usług,
  – czystość wyrobu i nadzór nad zanieczyszczeniem,
  – zwolnienie wyrobów i usług,
  – nadzór nad niezgodnymi rezultatami,
  – nadzór nad incydentami medycznymi.
  f) Ocena efektów działań:
  – monitorowanie, pomiary, analiza i ocena,
  – informacje zwrotne,
  – przeprowadzanie auditów wewnętrznych,
  – przeprowadzanie przeglądów SZJ.
  g) Doskonalenie:
  – identyfikowanie niezgodności i podejmowanie działań korygujących,
  – ciągłe doskonalenie wyrobów medycznych i SZJ.
 6. Podsumowanie.
Dane kontaktowe

ul. Handlowa 2 41-807 Zabrze41-807 Pokaż numer telefonu mmalinkiewicz@agm-konsulting.pl https://www.agm-konsulting.pl/

Wyślij wiadomość

Dodaj komentarz