Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

 Szkolenia / Opublikowane 2 miesiące temu przez: Aneta Kłunduk / Odsłon: 50

600,00 zł

1. Cel szkolenia: zapoznanie się wymaganiami normy ISO 9001:2015, a także uzyskania wiedzy na temat zarządzania ryzykami i szansami oraz ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

2. Profil uczestników: szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i przygotowującymi się do szkolenia właściwego na audytora wewnętrznego wg ISO 9001:2015.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Program szkolenia:

1. Wprowadzenie.

2. Podstawowe pojęcia, terminy i definicje systemu zarządzania jakością.

3. Omówienie norm z serii ISO 9000.

4. Podejście procesowe – zarządzanie procesami w organizacji.

5. Podstawy zarządzania ryzykiem w organizacji.

6. Sposób prezentacji wymagań ISO 9001:2015 (struktura formalna normy, założenia do interpretacji tekstu normy).

7. Wymagania ISO 9001:2015:

a) kontekst w jakim funkcjonuje organizacja:

 • zrozumienie organizacji oraz jej kontekstu,
 • zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych,
 • określenie zakresu SZJ,
 • procesy SZJ,

b) wiodąca rola kierownictwa:

 • wiodąca rola i zobowiązanie kierownictwa,
 • polityka jakości,
 • role, odpowiedzialność i uprawnienia,

c) planowanie:

 • działania w odpowiedzi na ryzyka i możliwości,
 • cele dotyczące jakości i planowanie ich osiągnięcia,
 • planowanie zmian,

d) działania wspierające:

 • zasoby,
 • kompetencje,
 • świadomość,
 • komunikacja,
 • udokumentowana informacja,

e) działania operacyjne:

 • planowanie i nadzór operacyjny,
 • wymagania odnośnie produktów i usług,
 • projektowanie produktów i usług,
 • nadzór nad dostarczanymi z zewnątrz procesami, produktami i usługami,
 • dostarczenie (realizacja) produktów i usług,
 • zwolnienie produktów i usług,
 • nadzór nad niezgodnymi rezultatami,

f) ocena działań:

 • monitorowanie, pomiary, analiza i ocena,
 • audyt wewnętrzny,
 • przegląd zarządzania,

g) doskonalenie:

 • niezgodności i działania korygujące,
 • ciągłe doskonalenie,

8. Podsumowanie.

Dane kontaktowe

ul. Handlowa 2 41-807 Zabrze41-807 Pokaż numer telefonu mmalinkiewicz@agm-konsulting.pl https://www.agm-konsulting.pl/

Wyślij wiadomość

Dodaj komentarz