w

Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe – przepisy i praktyka, planowane zmiany.

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie będzie prowadzne w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień szkolenia, a także z uwględnieniem projektowanych zmian, jeśli będą znane w dniu realizacji szkolenia. W przepisach o opakowaniach są planowane duże zmiany.

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która obowiązuje od 2014 roku, wprowadziła rozwiązania prawne, jakie dotychczas nie były stosowane w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest:

  • przedstawienie w ujęciu praktycznym przepisów ustawy oraz rozporządzeń do ustawy, 
  • omówienie nowelizacji obowiązującej od 1.01.2018 r. dotyczącej m.in. objęcia torebek foliowych szczególnymi regulacjami oraz planowane zmiany w tym zakresie, 
  • omówienie procesów samego zagospodarowania odpadów opakowaniowych przez prowadzących odzysk i recykling, w tym przybliżenie nowej dokumentacji potwierdzającej przetworzenie odpadów i nowych zasad jej wystawiania a także nowych form kontroli prowadzenia tych procesów, 
  • przedstawienie przyjętych zmian w prawie UE dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych w ramach projektu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, 
  • zaprezentowanie ogólnych zasad działania niemieckiego rejestru opakowań Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister obejmującego swym zakresem podmioty przywożące do Niemiec produkty w opakowaniach.

Szkolenie oparte będzie na analizie dotychczasowych i planowanych sposobów realizacji obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu poparte szeregiem praktycznych przykładów realizacji tych zadań. Szczegółowe omówienie tych przepisów pozwoli przedsiębiorcom dostosować się do atulanego stanu prawnego oraz przyjąć optymalny sposób realizacji ustawowych obowiązków właściwy dla profilu danej działalności gospodarczej.

Adresaci szkolenia:

  • przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach, a więc: producenci, importerzy, wewnątrzwspólnotowi nabywcy produktów w opakowaniach, dystrybutorzy zapakowanych produktów,
  • podmioty zajmujące się zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych czyli prowadzące ich odzysk i recykling,
  • organizacje odzysku opakowań,
  • administracja publiczna, w szczególności urzędy marszałkowskie, których rola w systemie zagospodarowania odpadów opakowaniowych zdecydowanie wzrosła od 2014 roku.

Uwaga: ostatnia godzina zajęć jest przeznaczona na konsultacje z trenerem.

WYKŁADOWCA

Ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przepisów o bateriach i akumulatorach oraz przepisów o odpadach opakowaniowych, pracownik administracji publicznej, występuje jako ekspert w komisjach sejmowych, doświadczony wykładowca.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych – obowiązki przedsiębiorców Profesjonalnie, Szeroka Oferta

Karta charakterystyki i scenariusze narażenia – aktualne przepisy i praktyka