w

Opłaty za korzystanie ze środowiska, pozwolenia środowiskowe – warsztaty

Opłaty za korzystanie ze środowiska, pozwolenia środowiskowe - warsztaty 7

OPIS SZKOLENIA

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od branży lub skali działania zobowiązane jest uwzględniać w swojej działalności wymagania formalno-prawne, wynikające z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i przepisów wykonawczych.

Wystarczy, że w przedsiębiorstwie eksploatowane są samochody służbowe, by na przedsiębiorcy spoczywał obowiązek naliczenia opłaty środowiskowej oraz złożenia stosownego sprawozdania. Nawet właściciele niewielkich firm mają do spełnienia szereg obowiązków prawnych ochrony środowiska, a przecież nieznajomość przepisów nie stanowi taryfy ulgowej w momencie kontroli.

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązków przedsiębiorcy z zakresu ochrony środowiska oraz nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz sporządzania raportów KOBIZE.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • poruszamy zagadnienia od strony praktycznej, wskazując jak skutecznie zrealizować obowiązki prawne ciążące na przedsiębiorstwie,
  • szkolenie prowadzone w kameralnych grupach zapewniających komfort i pełen kontakt z trenerem prowadzącym szkolenie i innymi uczestnikami,
  • zajęcia prowadzone są w formie wykładu a także ćwiczeń praktycznych oraz studiów przypadku, w trakcie których uczestnik nabywa zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną, niezbędną do samodzielnego sporządzenia dokumentacji sprawozdawczej z zakresu naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz raportowania KOBIZE.

Osoby do których skierowane jest szkolenie:

  • pracownicy odpowiedzialni za nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony środowiska,
  • pracownicy, wyznaczeni do prowadzenia formalno-prawnych obowiązków z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie oraz naliczania opłat za korzystanie ze środowiska,
  • auditorzy wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015 oraz inne osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska, które chcą poszerzyć lub ugruntować swoją wiedzę z wymagań prawnych ochrony środowiska.

WYKŁADOWCA

Trener – praktyk, od ponad 10 lat pracuje jako doradca i konsultant w dziedzinie ochrony środowiska. Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów, na co dzień współpracuje z przedsiębiorcami oraz organami administracji publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska 25

Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska

Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki przedsiębiorców Profesjonalnie, Szeroka Oferta 26

Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych – obowiązki przedsiębiorców Profesjonalnie, Szeroka Oferta