w

Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym

Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym 7

OPIS SZKOLENIA

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się zawodowo problematyką celną, specjalistów ds. celnych, pracowników działów celnych współpracujących z agencjami celnymi a także pracowników agencji celnych.

W trakcie szkolenia omówimy m.in.:

 • uregulowania nowego Unijnego Kodeksu Celnego w zakresie preferencyjnego i niepreferencyjnego pochodzenia towarów (obowiązujące od 1 maja 2016 r.),
 • zastosowanie przepisów wykonawczych i delegowanych,
 • uregulowania krajowe,
 • obowiązujące i nowe negocjowane umowy o wolnym handlu,
 • omówienie najnowszych zmian w ogólnym systemie preferencji taryfowych,
 • uproszczony sposób wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia,
 • uzyskanie i zastosowanie Wiążącej Informacji o Pochodzeniu Towaru,
 • zmiany w zakresie stosowania kumulacji,
 • nowa umowa o partnerstwie gospodarczym z Japonią,
 • omówienie planowanych zmian w preferencjach celnych.

Zajęcia odbywają się w kameralnej grupie, prowadzone są w oparciu o liczne przykłady praktyczne, w formie wykładu na bieżąco uzupełnianego pytaniami, omawianiem przypadków, analizowaniem sytuacji problemowych. Uczestnicy mają możliwość omówienia z wykładowcą sytuacji problemowych z własnej praktyki oraz uzyskania informacji o możliwych działaniach do podjęcia w ramach obowiązujących przepisów.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Reguły pochodzenia niepreferencyjnego:

 • zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia,
 • sposoby dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia,
 • przypadki, gdy organ celny wymaga potwierdzania niepreferencyjnego pochodzenia towarów.

2. Reguły pochodzenia preferencyjnego:

 • unia celna i jej istota,
 • umowy o wolnym handlu,
 • autonomiczne porozumienia preferencyjne,
 • rodzaje występujących stawek celnych i zasady ich stosowania,
 • rodzaje dokumentów potwierdzających preferencyjne pochodzenie towarów,
 • zasady wystawiania świadectw pochodzenia (duplikaty świadectw i świadectwa retrospektywne),
 • kumulacja pochodzenia.

3. Zasady uznawania dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów:

 • terminy ważności dowodów pochodzenia,
 • zasady dokonywania weryfikacji świadectw,
 • warunek bezpośredniego transportu.

4. Wystawianie świadectw zastępczych.

5. Zasady i zakres stosowania kumulacji.

6. Szczególne uregulowania dotyczące towarów złożonych w składzie celnym.

7. Weryfikacja wystawionych dowodów pochodzenia:

 • weryfikacja przeprowadzona na wniosek zagranicznych służb celnych,
 • wnioski polskich służb celnych o przeprowadzenie weryfikacji dowodów pochodzenia, wystawionych przez zagraniczne władze celne lub inne uprawnione instytucje.

8. Poświadczanie wspólnotowego statusu towarów:

 • deklaracja dostawcy i długoterminowa deklaracja dostawcy,
 • wystawianie świadectw INF 4.

9. Panel dyskusyjny – pytania, omawianie przypadków, konsultacje z prowadzącym.

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Podatek akcyzowy w branży tytoniowej, w tym najnowsze zmiany 24

Podatek akcyzowy w branży tytoniowej, w tym najnowsze zmiany

Klasyfikacja taryfowa i korzystanie ze Wspólnotowej Taryfy Celnej 25

Klasyfikacja taryfowa i korzystanie ze Wspólnotowej Taryfy Celnej