w

Pomoc państwa w celu zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce

Pomoc państwa w celu zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce 7
Buying car. Hand with coin and red sport car.

OPIS SZKOLENIA

Program szkolenia zawiera najnowsze informacje o pomocy publicznej w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, która obowiązuje od kwietnia 2020 r.

Szkolenie skierowane jest do podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie instrumentów wsparcia przedsiębiorców oraz podmiotów odpowiedzialnych za ich wdrażanie: instytucji państwowych oraz samorządowych.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana interaktywna forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce 🙂

Celem szkolenia jest nabycie oraz podniesienie kompetencji w zakresie identyfikacji, kwalifikowalności oraz reguł udzielania pomocy państwa w walce z epidemią COVID-19.

Skierowane jest do osób, których praca zawodowa związana jest z realizacją działań, w których pojawia się pomoc państwa, zwłaszcza w kontekście instrumentów szybkiego reagowania w walce z epidemią COVID-19. Szkolenie skierowane jest do podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie instrumentów wsparcia przedsiębiorców oraz podmiotów odpowiedzialnych za ich wdrażanie: instytucji państwowych oraz samorządowych.

Na szkoleniu omówimy, przedstawimy i wyjaśnimy:

  • podstawowe pojęcia związane z udzielaniem pomocy państwa, w tym de minimis,
  • pomoc Państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVID-19,
  • krajowe przepisy proceduralne odnoszące się do pomocy publicznej oraz de minimis,
  • zakres stosowania uregulowań w zakresie pomocy państwa, w tym de minimis,
  • obowiązki podmiotów udzielających pomocy i beneficjentów pomocy państwa, w tym de minimis,
  • praktyczne przełożenie wspólnotowych przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis na instrumenty wsparcia przedsiębiorców.

Metody prowadzenia zajęć:

  • wykład na bazie prezentacji,
  • ćwiczenia połączone z dyskusją klasyczną,
  • symulacja, studium przypadków.

WYKŁADOWCA

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość).

W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

Od klilku lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL – dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Jest również wykładowcą na kilku kierunkach studiów podyplomowych.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE 24

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE

Zamykanie projektu unijnego – dokumentacja, nieprawidłowości, kontrola 25

Zamykanie projektu unijnego – dokumentacja, nieprawidłowości, kontrola