w ,

Postępowanie powypadkowe – skuteczna analiza przyczyn incydentów (zdarzeń wypadkowych)

Postępowanie powypadkowe – skuteczna analiza przyczyn incydentów (zdarzeń wypadkowych)
Postępowanie powypadkowe – skuteczna analiza przyczyn incydentów (zdarzeń wypadkowych)

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy związanym z powzięciem informacji o wypadku, któremu uległ pracownik, jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku.

Bardziej restrykcyjne wymagania przyjmują na siebie przedsiębiorstwa, wdrażające systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (np. ISO 45001). Zobowiązane są one bowiem do rejestrowania i analizowanie również informacji o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych. Każde takie zdarzenie powinno zostać wnikliwie przebadane, a wyciągnięte wnioski mają nas doprowadzić do ustalenia działań eliminujących bezpośrednie przyczyny zaistniałych zdarzeń. Istotą całego problemu jest „efektywność” przeprowadzenia procesu analizy. Nieskuteczne przeprowadzenie badania przyczyn nie doprowadzi nas do ustalenia właściwych działań, co może spowodować, że problem będzie się powtarzał.

Na organizowanym przez nas szkoleniu dowiedzą się Państwo m.in. w jaki sposób definiować rodzaje incydentów, które maja wpływ na bezpieczeństwo ludzi (wypadki, zdarzenia potencjalnie wypadkowe, awarie). Uczestnicy zapoznają się z zasadami badania incydentów, narzędziami umożliwiającymi dotarcie do przyczyn źródłowych oraz wyboru właściwej metody do analizy.

Szkolenie, oprócz części teoretycznej, jest przede wszystkim nastawione na realizację ćwiczeń praktycznych: określenie grupy wykonującej analizę, zebranie i przeanalizowanie danych dotyczących incydentu oraz ustalenie działań eliminujących przyczynę. W przypadku szkoleń dedykowanych, możliwe jest zorganizowanie warsztatów praktycznych na terenie firmy w oparciu o przykłady własne klienta.

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje:

 • Wprowadzenie do zagadnienia analizy przyczyn incydentów (zdarzeń wypadkowych)
 • Definiowanie zagadnień
  • Różne definicje wypadków (przepisy prawne, normy)
  • Definicje innych zdarzeń (w tym incydent, zdarzenie potencjalnie wypadkowe, zagrożenie wypadkiem, niebezpieczne zachowanie, awarie, itd.)
  • Definiowanie elementów procesu
 • Wypadki w Polsce i na świecie (dane, wskaźniki)
 • Wymagania prawne w zakresie wypadkowości
  • Wypadek przy pracy
  • Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy
  • Wypadek w drodze do i z pracy
  • Wypadek pracownika zatrudnionego na innej formie niż umowa o pracę
  • Wypadek pracownika z agencji pracy tymczasowej
  • Wypadek pracownika wykonawcy zewnętrznego
 • Modele wypadków
 • Cele i proces dochodzenia do przyczyn powstałych incydentów (proces 7P, Metoda Rozwiąż problem: zidentyfikuj problem, zdefiniuj problem, zbierz i przeanalizuj dane, określenie przyczyny źródłowej, wygeneruj i wybierz rozwiązania, wdróż i kontroluj podjęte działania)
 • Pozyskiwanie informacji o zaistniałych incydentach (zdarzeniach wypadkowych)
 • Zbierania danych (np.: 5W1H)
 • Narzędzia do analizy incydentów (zdarzeń wypadkowych) w tym m.in.:
  • TOL, Drzewo przyczyn, Drzewo błędów, Układ przyczynowo-skutkowy, Diagram Ishikawy,5 Why – omówienie zasad i ćwiczenia praktyczne
 • Ustalanie działań naprawczych (korekcyjnych), korygujących i zapobiegawczych
 • Dyskusja (pytania uczestników)

Integralną częścią szkolenia są warsztaty praktyczne. Przygotowane ćwiczenie odnoszą się do realnych przykładów wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia dobierana jest w zależności od poziomu zaawansowania uczestników i obejmuje jeden lub dwa dni szkoleniowe.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

EcoMS Consulting Sp. z o.o.

Dodane przez Andrzej Kwocz

EcoMS Consulting Sp. z o.o. podejmuje się kompleksowej obsługi firm w zakresie zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem, w tym bezpieczeństwem podwykonawców. Firmę tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem pracy w przemyśle i innych formach doradczych. W ciągu wielu lat naszej działalności obsłużyliśmy ponad 700 klientów. Naszymi Klientami są głównie międzynarodowi producenci. Stale współpracuje z nami 300 firm. Wykonujemy różnego rodzaju audyty i poświęcamy temu 2 500 dni w roku.

Dodaj komentarz

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w świetle przepisów o ochronie danych osobowych – RODO

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w świetle przepisów o ochronie danych osobowych – RODO

Sytuacje kryzysowe, food defense i zapobieganie fałszowaniu żywności - DQS

Sytuacje kryzysowe, food defense i zapobieganie fałszowaniu żywności – DQS