w

Praktyczne skutki w 2020 roku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, nowelizacji ustawy o kosztach sądowych oraz ustaw o kosztach komorniczych

PEŁEN TYTUŁ SZKOLENIA: Praktyczne skutki w 2020 roku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, nowelizacji ustawy o kosztach sądowych oraz ustaw o kosztach komorniczych i o komornikach sądowych.

OPIS SZKOLENIA

W 2019 r. weszły kolejno w życie przepisy nowych ustaw: o kosztach komorniczych i o komornikach sądowych, a także pakiet rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw, a ponadto w znacznym stopniu zmieniono ustawę o kosztach sądowych i gruntownie znowelizowano Kodeks postępowania cywilnego rozdzielając wejście w życie nowych przepisów na trzy różne terminy 21.08.2019 r., 07.11.2019 r. oraz 07.02.2020 r.

Proponujemy Państwu 1-dniowe szkolenie, na którym w skondensowany sposób przedstawimy praktyczne skutki funkcjonowania nowych unormowań, w szczególności w tej sferze, gdzie wywołały już one kontrowersje.

Do podstawowych problemów w zakresie funkcjonowania nowych przepisów należą:

  • dochodzenie roszczeń okresowych (odsetkowych) w kontekście badania przedawnienia roszczeń z urzędu przez sądy w postępowaniu rozpoznawczym i klauzulowym oraz komorników sądowych przy składaniu wniosków egzekucyjnych i w toku tego postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem przerwania biegu przedawniania poprzez instytucję uznania długu,
  • doręczenie korespondencji przez komornika sądowego oraz sposób dowodzenia przed sądem, że adres wskazany w pozwie jest adresem, pod którym pozwany przebywa,
  • stosowanie nowych rozwiązań fiskalnych w zakresie opłat i wydatków sądowych,
  • zasądzanie odsetek od przyznanych kosztów procesu oraz odpowiedni zapis w dokumencie orzeczenia, w kontekście funkcjonowania działów windykacji i działów księgowych przypisujących należność do zapłaty,
  • obciążenie wierzyciela opłatami w komorniczych postępowaniach egzekucyjnych w kontekście funkcjonowania w obrocie tzw. wierzycieli pierwotnych o wtórnych oraz oczywistej niecelowości, niecelowości i ryzyka kierowania sprawy do egzekucji.

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym wskażemy, w jaki sposób powyższa nowelizacja wpłynie na prowadzone postępowania procesowe i egzekucyjne. Zakres zmian jest bardzo szeroki, dlatego skoncentrujemy się na wybranych, najważniejszych kwestiach. Szkolenie może być potraktowane jako uzupełnienie wiedzy dla osób, które uczestniczyły w szkoleniu 2-dniowym “Windykacja należności – postępowanie sądowe i komornicze” i pragną zweryfikować nabytą dotąd wiedzę oraz własne doświadczenia z rosnącą liczbą praktycznych przypadków stosowania nowych przepisów odnotowanych przez trenera.

Metody szkoleniowe: wykład, odpowiedzi na pytania, omawianie problemów zgłaszanych przez uczestników.

Zakres zmian wynikających z nowelizacji jest bardzo szeroki. Dla usprawnienia szkolenia prosimy, by uczestnicy zgłaszali konkretne wątpliwości na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia, tak aby mogły się one stać elementem przewidzianej w pkt. VI dyskusji.

WYKŁADOWCA

Sędzia Sądu Rejonowego Przewodniczący Wydziału Egzekucyjnego, stale sprawujący nadzór nad egzekucją komorniczą, doświadczony i ceniony trener z zakresu windykacji i egzekucji sądowo – komorniczej.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Zabezpieczenia w umowach handlowych – jak sformułować treść umowy, by należycie chronić interesy stron.

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym.