w ,

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego – warsztaty

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego - warsztaty 7

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu przepisów regulujących utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku i zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Na zakończenie zajęć trener przeprowadzi warsztaty z wypełniania książki obiektu budowlanego, z omówieniem praktycznych wątpliwości uczestników w tym zakresie.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • zdobędą wiedzę niezbędną do zgodnego z prawem utrzymywania i użytkowania obiektu,
 • dowiedzą się o odpowiedzialności prawnej z tytułu nieprawidłowości w w/w zakresie,
 • poznają zasady prawidłowego przeprowadzania kontroli obiektu – poczynając od obowiązkowej kontroli wymaganej przy przystąpieniu do użytkowania obiektu, przez kontrole okresowe i jednorazowe,
 • poznają zasady prawidłowego wypełniania książki obiektu budowlanego.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Jak prawidłowo przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego:
  • obowiązki uczestników postępowania przy oddawaniu obiektu do użytkowania,
  • zawiadomienie o zakończeniu budowy a obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zasady postępowania przed właściwym organem administracyjnym,
  • obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego.
 2. Zasady prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego:
  • obowiązki właściciela i zarządcy w utrzymaniu i użytkowaniu obiektu budowlanego,
  • zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego i związane z tym postępowanie administracyjne,
  • odpowiedzialność za nielegalne lub niewłaściwe użytkowanie obiektu budowlanego.
 3. Obowiązek przeprowadzania kontroli obiektu budowlanego:
  • rodzaje i zakres kontroli okresowych obiektu budowlanego,
  • kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu oraz obowiązkowe kontrole jednorazowe,
  • kwalifikacje i odpowiedzialność osób przeprowadzających kontrole obiektu budowlanego.
 4. Uprawnienia organu nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu lub innych nieprawidłowości w jego użytkowaniu:
  • konsekwencje prawnej decyzji o zakazie użytkowania obiektu,
  • obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
  • obowiązek rozbiórki lub opróżnienia obiektu budowlanego.
 5. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego:
  • podmiot odpowiedzialny za prowadzenie książki obiektu budowlanego,
  • zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego,
  • obowiązkowe elementy książki obiektu budowlanego.
 6. Warsztaty z wypełniania książki obiektu budowlanego, z omówieniem praktycznych wątpliwości uczestników w tym zakresie.
 7. Panel dyskusyjny.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami - warsztaty praktyczne 19

Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami – warsztaty praktyczne

Wycena nieruchomości - operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym. 20

Wycena nieruchomości – operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym.