w

Prawo budowlane 2020. Kluczowe nowelizacje i orzecznictwo.

Prawo budowlane 2020. Kluczowe nowelizacje i orzecznictwo. 7

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie realizowane aktualnie w formie online, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana interaktywna forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel 🙂

Ustawa nowelizująca Prawo budowlane została podpisana przez Prezydenta w dniu 3.03.2020. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5 pkt 2 lit. b w zakresie art. 7 ust. 8g2 i 8g5, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiany przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju mają na celu uproszczenie przepisów i w konsekwencji uproszczenie realizacji inwestycji. Warto już teraz zapoznać się ze zmianami, by móc się do nich odpowiednio przygotować.

Znowelizowane przepisy dotyczą m.in. takich kwestii jak procedura uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, zasady sporządzania projektu budowlanego, wymogi w zakresie projektu budowlanego i obowiązków projektantów, procedury dotyczące samowoli budowlanych. Zmiany w przepisach również mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa – np. w przypadku zmiany sposobu użytkowania lokalu będzie wymóg przestawiania ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego .

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym dokonamy podsumowania zmian w Prawie budowlanym, jakie nastąpiły w przeciągu kilku ostatnich lat, a także, przede wszystkim omówimy najnowszą nowelizację Prawa budowlanego z 2020 roku. Udział w szkoleniu powoli zapoznać się z nowym prawem budowlanym i przygotować się do zmian.

Szkolenie kierujemy do pracowników wszystkich firm, których dotyczą zmiany w prawie budowlanym, do pracowników przedsiębiorstw biorących udział w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak również inwestora, do projektantów i architektów, a także do pracowników organów administracyjnych.

Celem szkolenia jest:

 • usystematyzowanie wiedzy,
 • zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami Prawa budowlanego,
 • pomoc w przygotowaniu się do zmian przepisów.

Metody szkoleniowe: wykład, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, wymiana doświadczeń, dyskusja.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podsumowanie nowelizacji Prawa Budowlanego w latach 2018 – 2019.
 2. Duża nowelizacja Prawa Budowlanego 2020:
  1. Nowa definicja obszaru oddziaływania.
  2. Odstępstwa od norm technicznych tylko z pozwoleniem na budowę.
  3. Nowy układ obiektów na zgłoszenie i uzupełnienie dotychczasowego katalogu.
  4. Zmiany wymogów w zakresie projektu budowlanego i obowiązków projektantów.
  5. Zmiany w zakresie sprawdzania projektów budowlanych przez organy.
  6. Istotne i nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego – nowe definicje.
  7. Zwiększenie stabilności decyzji o pozwoleniu na budowę i użytkowanie.
  8. Nowe wymogi przed rozpoczęciem robót budowlanych.
  9. Zmiany w zakresie procedur dotyczących samowoli budowlanych.
  10. Wymogi dokumentowe przy oddawaniu obiektów do użytkowania.
  11. Zmiana sposobu użytkowania – wymóg ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego.
  12. Zniesienie przestępstwa w postaci samowoli budowlanej.
 3. Zmiany w ustawach powiązanych z realizacją procesu inwestycyjnego 2018 – 2020.
 4. Podejście sądowe do kluczowych norm Prawa Budowlanego w ostatnich latach – trendy, zmiany.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Start menedżera - jak budować i wzmacniać autorytet lidera 24

Start menedżera – jak budować i wzmacniać autorytet lidera

WEBINAR: Budowanie zaangażowania pracowników w dobie pracy zdalnej 25

WEBINAR: Budowanie zaangażowania pracowników w dobie pracy zdalnej