w , , ,

Prawo ochrony konkurencji – zagadnienia praktyczne

Prawo ochrony konkurencji - zagadnienia praktyczne 7
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OPIS SZKOLENIA

Znajomość wymagań Prawa ochrony konkurencji jest elementem niezbędnym do bezpiecznej działalności każdej firmy, a także do zapewnienia zgodności działań podejmowanych przez osoby zarządzające organizacją oraz przez jej pracowników z wymaganiami tego prawa.

Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli na uzyskanie praktycznej wiedzy umożliwiającej ocenę działań biznesowych firmy w kontekście prawa ochrony konkurencji, ocenę pozycji rynkowej, ocenę działań jej przedstawicieli w stosunku do klientów, kontrahentów i konkurentów, wobec organu antymonopolowego jak i działań wewnątrz organizacji.

Przekazane praktyczne informacje pomogą Państwu w sposób świadomy i skuteczny zadbać o bezpieczeństwo prawnokonkurencyjne zarówno firmy, jej kadry zarządzającej oraz pracowników.

Grupa docelowa:kadra zarządzająca firmy, kierownicy działów (dyrektorzy finansowi, handlowi, IT, HR, kontroli jakości, zakupów), prawnicy wewnętrzni oraz oficerowie compliance.

Głównym celem szkolenia jest efektywne wdrażanie i rozwój systemu competition compliance w organizacjach poprzez zwiększenie świadomości i dostarczenie uczestnikom szkolenia praktycznej wiedzy, w jaki sposób skutecznie radzić sobie z występującymi problemami z zakresu prawa ochrony konkurencji.

Udział w szkoleniu pozwoli na:

 • zwiększenie bezpieczeństwa firmy, jej kadry zarządzającej i pracowników w świetle regulacji prawa ochrony konkurencji, w tym odpowiedzialności osobistej menadżerów,
 • wsparcie kadry zarządzającej i pracowników w strategicznych i codziennych działaniach biznesowych zarówno w ramach firmy jak i w stosunku do jej klientów, kontrahentów oraz konkurentów.

Metody prowadzenia zajęć:interaktywna prezentacja z interakcją z uczestnikami / praktyczne case studies.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa konkurencji:
  • praktyczne i systemowe wyjaśnienie praktyk ograniczających konkurencję, porozumień ograniczających konkurencję, posiadania i nadużywania pozycji dominującej,
  • rynek właściwy – czym jest i jak go wyznaczać,
  • organy antymonopolowe – UOKiK / Komisja Europejska,
  • rodzaje postępowań prowadzonych przez organy antymonopolowe,
  • kontrola / przeszukanie,
  • program załagodzenia kary – procedura leniency.
 2. Współpraca z innymi przedsiębiorcami a porozumienia ograniczające konkurencję – zasady bezpiecznej współpracy i komunikacji z innymi przedsiębiorcami w świetle relacji wertykalnych (kontrahenci) i horyzontalnych (konkurenci).
 3. Zasady swobody umów a nadużycie pozycji dominującej:
  • praktyczne wyjaśnienie rodzajów praktyk polegających na nadużywaniu pozycji dominującej,
  • przypadki i przykłady nadużywania pozycji dominującej,
  • praktyczne zasady tworzenia i negocjowania umów w przypadku posiadania pozycji dominującej.
 4. Ogólne informacje o procedurze stosowanej w polskim prawie antymonopolowym:
  • rodzaje i wszczynanie postępowań przez organy antymonopolowe,
  • co jest istotne w praktyce / jak dobrze przygotować strategię postępowania,
  • pozycja i uprawnienia organu antymonopolowego oraz uczestników postępowania antymonopolowego / wyjaśniającego,
  • rodzaje decyzji Prezesa UOKiK,
  • procedury leniency / leniency plus / dobrowolne poddanie się karze,
  • jak nie dać się zaskoczyć kontroli UOKiK.
 5. Ryzyka związane z naruszeniem prawa konkurencji / skutki działań niezgodnych z prawem:
  • kary nakładane w toku i po zakończeniu postępowania,
  • uprawnienia organów antymonopolowych,
  • kary dla firmy, pracowników, kadry zarządzającej – jak ich uniknąć / jak się skutecznie bronić.
 6. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Kontrola / przeszukanie UOKiK w przedsiębiorstwie – praktyka i prawo 24

Kontrola / przeszukanie UOKiK w przedsiębiorstwie – praktyka i prawo

Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2019 r. 25

Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2019 r.